Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Greece’s Next Top… Ξεδιάντροποι

Κέντρο Αθή­νας, Σεπτέμ­βρης 2020. Φωτο­γρά­φι­ση μόδας λαμ­βά­νει χώρα στην συμ­βο­λή των οδών Πανε­πι­στη­μί­ου και Βουκουρεστίου.

Λίγο πιο δίπλα από τον διά­ση­μο φωτο­γρά­φο Δημή­τρη Σκου­λό (κρι­τή του τηλε­ο­πτι­κού ριά­λι­τι μόδας Greece’s Next Top Model), το μοντέ­λο και το συνερ­γείο, κεί­τε­ται στο οδό­στρω­μα ένας άστεγος.

Κανείς δεν δεί­χνει να δίνει σημα­σία στον άνθρω­πο που κοι­μά­ται στο δρό­μο. Είναι όλοι τους απορ­ρο­φη­μέ­νοι με την φωτο­γρά­φι­ση, την προ­ώ­θη­ση της “μόδας τους” και της τηλε­ο­πτι­κής σαβού­ρας που σερ­βί­ρουν στο κοινό.

Τους ται­ριά­ζει γάντι ο τίτλος… Greece’s Next Top Ξεδιάντροποι.

gntm 3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο