Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ποίηση στην Οκτωβριανή Επανάσταση — Παρουσίαση βιβλίου (10/11)

Την Πέμ­πτη 10 Νοέμ­βρη στις 20:00 θα παρου­σια­στεί το βιβλίο του Πανα­γιώ­τη Μανιά­τη ”Η ποί­η­ση στην Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση” στο cafe bar White Rabbit (Σολω­μού 12, Εξάρ­χεια). Για το βιβλίο θα μιλή­σουν η ποι­ή­τρια Αγγε­λι­κή Δημου­λή και ο δικη­γό­ρος και υπο­ψή­φιος διδά­κτο­ρας ΕΚΠΑ Θανά­σης Πάνος. Την εκδή­λω­ση θα συνο­δεύ­σει οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό σοβιε­τι­κής πρωτοπορίας.
Το event στο facebook:
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο