Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κυρά Σαρακοστή

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Πέρα­σαν οι Απόκριες,
πάνε οι μασκαράδες,
ήρθε και η Σαρακοστή
μ’ ελιές και ταραμάδες

Αυτό ισχύ­ει από τα από­ψε. Τέλος οι Απο­κριές. Απ’ αύριο αρχί­ζει η περί­ο­δος της Σαρα­κο­στής που κρα­τά 50 μέρες. Από την Καθα­ρή Δευ­τέ­ρα μέχρι και το Μεγά­λο Σάβ­βα­το. Ωστό­σο το όνο­μα έμει­νε Σαρα­κο­στή (τεσ­σα­ρα­κο­στή) για­τί αρχι­κά η νηστεία κρα­τού­σε 40 ημέ­ρες, επι­δή και ο Χρι­στός νήστε­ψε 40 ημέ­ρες. Τις τρεις πρώ­τες μέρες η νηστεία είναι από­λυ­τη. Ούτε ψωμί ούτε νερό.

Και την επο­χή που δεν υπήρ­χαν τα ημε­ρο­λό­για, για να μη χάνουν τις ημέ­ρες και τις εβδο­μά­δες της νηστεί­ας έφτια­χναν την κυρά Σαρα­κο­στή. Επαιρ­ναν κόλ­λα και χαρ­τί και σχε­δί­α­ζαν μια γυναί­κα σαν καλό­γρια. Με εφτά πόδια. Στο τέλος της κάθε βδο­μά­δας, έκο­βαν και από ένα πόδι. Το τελευ­ταίο το έκο­βαν το Μεγά­λο Σάββατο.

Η κυρά Σαρακοστή δεν είχε στόμα, γιατί είναι όλο νηστεία. Τα χέρια της είναι σταυρωμένα για τις προσευχές. Έχει 7 πόδια, τις 7 βδομάδες της Σαρακοστής. Κάθε Σάββατο κόβανε και από ένα πόδι

Η κυρά Σαρα­κο­στή δεν είχε στό­μα, για­τί είναι όλο νηστεία. Τα χέρια της είναι σταυ­ρω­μέ­να για τις προ­σευ­χές. Έχει 7 πόδια, τις 7 βδο­μά­δες της Σαρα­κο­στής. Κάθε Σάβ­βα­το κόβα­νε και από ένα πόδι

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο