Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΩΡΟΥ: Εγκληματική εταιρεία

Ποιός εκτε­λεί τα εγκλή­μα­τα που γίνο­νται στον κόσμο,
την πεί­να, τους βομ­βαρ­δι­σμούς σκορ­πί­ζο­ντας τον τρόμο;
Ρημά­ζου­νε τις χώρες, κατα­στρέ­φουν ακροπόλεις
συντρί­μια, αίμα, πτώ­μα­τα μέσα στις νεκροπόλεις.
Ομόθυ­μα τους εκτε­λούν, άπλη­στοι δολοφόνοι
Ευρώ­πης, ΝΑΤΟ, Αμε­ρι­κής κι αφή­νουν πίσω σκόνη.
Στο όνο­μα των πολι­τών για την «ελευ­θε­ρία»
τα πάντα χρη­σι­μο­ποιεί η εγκλη­μα­τι­κή εταιρεία.
Φόβο σκορ­πί­ζουν κι η T V ζου­μά­ρει και προβάλει
με στό­χο να σε πεί­σουν πως δεν έχει λύση άλλη…
Υποτα­γή, παρά­δο­ση σ’ όλα και άνευ όρων,
ειδάλ­λως άτα­κτη φυγή δι’ οδού των δουλεμπόρων.
Γυναί­κες, άντρες και παιδιά,γέροι αντισταθείτε
αν θέλε­τε απ’ τα δεσμά αυτών ν’ απαλλαγείτε.
Ελλη­να, ξένε μην ξεχνάς ένας είν’ ο εχθρός,
κτη­νώ­δης και απάν­θρω­πος ο ιμπεριαλισμός.
Σήμε­ρα, πριν να είν’ αργά ν’ αλλά­ξει πρέ­πει η ρότα
πριν να χτυ­πή­σει ο πόλε­μος παγκό­σμια σαν πρώτα.
D.ARMODOROS

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο