Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Moderna: Αποσύρει χιλιάδες δόσεις εμβολίων για την Covid-19 λόγω μολυσμένου φιαλιδίου

Η φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νία Moderna Inc ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι απέ­συ­ρε 764.900 δόσεις του εμβο­λί­ου της για την Covid-19, αφού βρέ­θη­κε ένα ξένο μολυ­σμέ­νο σωμα­τί­διο μέσα σε ένα φια­λί­διο, που παρα­σκευά­στη­κε από την εται­ρεία Rovi.

Οι δόσεις αυτές δια­νε­μή­θη­καν στη Νορ­βη­γία, την Πολω­νία, την Πορ­το­γα­λία, την Ισπα­νία και τη Σου­η­δία τον Ιανουάριο.

Η εται­ρεία ανέ­φε­ρε ότι η μόλυν­ση εντο­πί­στη­κε μόνο σε ένα φια­λί­διο και ότι ανα­κα­λεί το σύνο­λο της παρ­τί­δας για “μέγι­στο μέτρο προφύλαξης”.

Η Moderna τόνι­σε ότι δεν πιστεύ­ει ότι η μόλυν­ση ενέ­χει κιν­δύ­νους για άλλα φια­λί­δια της παρτίδας.

Δεν έχουν εντο­πι­στεί ζητή­μα­τα ασφά­λειας, συμπλή­ρω­σε η φαρμακοβιομηχανία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο