Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Navtex για ασκήσεις στο Καστελόριζο εξέδωσε το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό — Αντιδρά η Τουρκία

Navtex με την οποία δεσμεύ­ει θαλάσ­σια περιο­χή γύρω από το Καστε­λό­ρι­ζο, από αύριο μέχρι και τις 30 Ιου­λί­ου για ασκή­σεις με πυρά, εξέ­δω­σε η υδρο­γρα­φι­κή υπη­ρε­σία του Ελλη­νι­κού Πολε­μι­κού Ναυτικού.

Σύμ­φω­να με την Navtex απα­γο­ρεύ­ε­ται στους ναυ­τιλ­λο­μέ­νους η διέ­λευ­ση από την δεσμευ­μέ­νη περιοχή.

Η ελλη­νι­κή Navtex:

261115 UTC JUL 20

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 413/20

THALASSA KASTELORIZOU

NISOS MEGISTI

ASKISEIS PYRON STIS:

270400Z-271600Z JUL 20

280400Z-281600Z JUL 20

290400Z-291600Z JUL 20

300400Z-301600Z JUL 20

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI APO

TA STIGMATA:

36–03,35B 029–35,32A

36–03,35B 029–33,56A

36–05,40B 029–36,03A

36–05,32B 029–33,51A

APAGOREYSI DIELEYSIS — PROSEGGISIS

AKYROSI MINIMATOS STIS 301700 UTC JUL 20

NNNN

Λίγη ώρα αργό­τε­ρα, οι Τούρ­κοι απά­ντη­σαν στην Ελλά­δα με antinavtex, με την οποία κρί­νουν ως παρά­νο­μη την ελληνική.

TURNHOS N/W : 0991/20

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO RADIO NAVTEX MESSAGE NUMBER HA81-413/20 AND NAVWARN 1089/2020 ARE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLAND IN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301700Z JUL 20.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο