O Ένιο Μορικόνε, η απλότητα της μουσικής του τον έκανε ιδιαίτερο

Ο Ενιο Μορι­κό­νε , θρύ­λος στην ιστο­ρία της κινη­μα­το­γρα­φι­κής μου­σι­κής, είναι γέν­νη­μα θρέμ­μα της Ρώμης (10/11/1928). Τα πρώ­τα βήμα­τα στο χώρο τα έκα­νε με μικρές συν­θέ­σεις για ραδιο­φω­νι­κές και τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές του δικτύ­ου RAI. Αυτή ήταν η αρχή για τη συνερ­γα­σία του με τη δισκο­γρα­φι­κή εται­ρία RCA, για την οποία μέσα σε 8 χρό­νια (1956–1967) … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το O Ένιο Μορι­κό­νε, η απλό­τη­τα της μου­σι­κής του τον έκα­νε ιδιαί­τε­ρο.