Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν ο Πάγκαλος μιλάει χρυσαυγίτικα: «Τούρκος καλός μόνο νεκρός»

Στο γνώ­ρι­μο του ρόλο, αυτόν του προ­κλη­τι­κού χυδαιο­λό­γου, επα­νήλ­θε ο Θόδω­ρος Πάγκα­λος. Αυτήν τη φορά, ο κύριος «όλοι μαζί τα φάγα­με», απο­φά­σι­σε να προ­κα­λέ­σει κάνο­ντας ένα απα­ρά­δε­κτο ρατσι­στι­κό σχό­λιο κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης του στο ραδιό­φω­νο του ΣΚΑΪ. 

Μιλώ­ντας για την εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή της χώρας, ο πρώ­ην υπουρ­γός του ΠΑΣΟΚ δήλω­σε πως «ένα τερά­στιο θέμα το τουρ­κι­κό, είναι αδυ­σώ­πη­τος ο εχθρός και δεν πρό­κει­ται να ξεπε­ρα­στεί όση καλή πίστη και να δεί­ξου­με» και πρό­σθε­σε σε άπται­στα… χρυ­σαυ­γί­τι­κα: «Ο μόνος καλός Τούρ­κος είναι ένας νεκρός Τούρ­κος. Εγώ το πιστεύω για­τί δεν έχω βρει καλό Τούρ­κο. Τους λεί­πουν στοι­χειώ­δεις έννοιες. Ο Τούρ­κος δεν έχει την έννοια του δικαίου».

Βέβαια, από κάποιον που του λεί­πει η στοι­χειώ­δης έννοια της αξιο­πρέ­πειας, τέτοιες δηλώ­σεις δεν προ­κα­λούν έκπληξη. 

Ο υπουρ­γός των Ιμί­ων που καλού­σε τον τότε αρχη­γό ΓΕΕΘΑ να δηλώ­σει ότι «την σημαία την πήρε ο αέρας», ο αρχι­τέ­κτο­νας της παρά­δο­σης του Οτσα­λάν στις τουρ­κι­κές και αμε­ρι­κα­νι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες («Σάβ­βα παι­δί μου, πέτα τον έξω»), ο απρο­κά­λυ­πτος υβρι­στής του ελλη­νι­κού λαού («όλοι μαζί τα φάγα­με») συνε­χί­ζει να απο­δει­κνύ­ει ότι η αμε­τρο­έ­πεια και η χυδαιό­τη­τα δεν έχουν όρια. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο