Αποτελέσματα Αναζήτησης: Άννεκε Ιωαννάτου (167)

Βιβλίο
«Φωνές κοινωνικής αντίστασης στη λογοτεχνία της Νότιας Αμερικής», της Άννεκε Ιωαννάτου

Λίγα λόγια για το βιβλίο Στη νοτιο­α­με­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο υπάρ­χει μια ισχυ­ρή παρου­σία μυθι­στο­ρη­μά­των που ανά­γο­νται σε δικτα­το­ρι­κές και επα­να­στα­τι­κές καταστάσεις.…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ορισμένες σκέψεις με αφορμή το βιβλίο «Φωνές κοινωνικής αντίστασης στη λογοτεχνία της Νότιας Αμερικής»

Παρου­σιά­ζει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Κυκλο­φό­ρη­σε πρό­σφα­τα από τις εκδό­σεις «ατέ­χνως» το βιβλίο-δοκί­μιο της Άννε­κε Ιωαν­νά­του-Visee με τίτλο «Φωνές κοινωνικής…