Αποτελέσματα Αναζήτησης: Άννεκε Ιωαννάτου (154)

Βιβλιοπαρουσιάσεις
H ΤΕΤΑΡΤΗ ΡΟΜΦΑΙΑ ΤΟΥ ΑΜΠΙΜΑΕΛ ΓΚΟΥΣΜΑΝ — Σχετικά με ένα βιβλίο για το «Φωτεινό Μονοπάτι»

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // Με αφορ­μή το θάνα­το του ηγέ­τη της σύμ­φω­να με κάποιους επα­να­στα­τι­κής και σύμ­φω­να με άλλους τρο­μο­κρα­τι­κής περουβιανής…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβελααρ Μια ιστορία εκμετάλλευσης στις αποικίες καφέ

multatuli (ψευ­δώ­νυ­μο του συγ­γρα­φέα Έντουαρτ Ντά­ου­ες Ντέ­κερ) Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ Εισαγωγή…