Αποτελέσματα Αναζήτησης: Μακρόνησο (456)

Θέατρο
Θεατρική Παράσταση Μακρόνησος

Μετά τις εξαι­ρε­τι­κά επι­τυ­χη­μέ­νες παρα­στά­σεις του συγκλο­νι­στι­κού έργου του Μιχά­λη Παπα­δό­που­λου «Μακρό­νη­σος», σε σκη­νο­θε­σία Αλε­ξί­ας Παπα­λα­ζά­ρου στην Κύπρο και τα…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Η Κυριακή Καμαρινού για το «Μακρόνησος, μια υπόμνηση», καρπός πολύχρονης μελέτης Ρ. Λευκαδίτου

Παρου­σιά­ζει η Κυρια­κή Καμα­ρι­νού // Βιβλίο «Μακρό­νη­σος, μια υπό­μνη­ση, για ό,τι έγι­νε, για ό,τι γρά­φτη­κε», Ρένας Λευ­κα­δί­του-Παπα­ντω­νί­ου, εκδ. ΕΝΤΟΣ, 2018 Επιτρέψτε…