Αποτελέσματα Αναζήτησης: Μακρόνησο (467)

Εκδηλώσεις
Παρουσίαση από την ΚΕ του ΚΚΕ και τον Θ. Μικρούτσικο της συλλεκτικής έκδοσης του βιβλίου ‑CD “Καντάτα για τη Μακρόνησο – Σπουδή σε ποιήματα του Βλαδίμηρου ΜαγιακόβσκΙ”

Τη συλ­λε­κτι­κή έκδο­ση του βιβλί­ου — CD “Καντά­τα για τη Μακρό­νη­σο — Σπου­δή σε ποι­ή­μα­τα του Βλα­δί­μη­ρου Μαγια­κόφ­σκι”, παρου­σιά­ζουν η…

Εικαστικές Τέχνες
Πανελλήνιο καλλιτεχνικό διαγωνισμό για την ανέγερση δύο μνημείων στη Μακρόνησο και τη Γυάρο προκηρύσσει το ΚΚΕ

Με την ευκαι­ρία της συμπλή­ρω­σης των 100 χρό­νων ζωής και δρά­σης του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας, η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή προ­κη­ρύσ­σει πανελλήνιο…

Εκδηλώσεις
Μακρόνησος, «Οδός Αβύσσου, αριθμός 0», το χρονικό της φρίκης και του μαρτυρίου στο «OLVIO theater»

Το χρο­νι­κό της φρί­κης και του μαρ­τυ­ρί­ου στη Μακρό­νη­σο όπως το κατέ­γρα­ψε ο Μενέ­λα­ος Λου­ντέ­μης στο «Οδός Αβύσ­σου, αριθ­μός 0», διασκευασμένο…

Εικαστικές Τέχνες
Το ΚΚΕ προκηρύσσει διαγωνισμό γλυπτών μνημείων για τους ιστορικούς μαρτυρικούς τόπους εξορίας και φυλακών της Μακρονήσου και της Γυάρου

Με την ευκαι­ρία της συμπλή­ρω­σης των 100 χρό­νων ζωής και δρά­σης του ΚΚΕ, η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ προ­κη­ρύσ­σει ανοικτό…

Πολιτική
Ανοικτή επιστολή προς Συριζαίους με αφορμή την “εκδρομή” τους στη Μακρόνησο 

 Αγα­πη­τοί Συρι­ζαί­οι, πολ­λά γρά­φτη­καν  για την “εκδρο­μή” που οργα­νώ­σα­τε στο Μακρο­νή­σι, ιστο­ρι­κό τόπο μαρ­τυ­ρί­ου χιλιά­δων αγω­νι­στών της Αντί­στα­σης και Κομμουνιστών…