Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάρε μπουμπούκα να δεις καλό

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος //

Αυτές τις μέρες είδα­με να παί­ζει στα μέσα η είδη­ση (;) για την αναρ­χι­κή πεντάλ­φα που ζωγρά­φι­σαν άγνω­στοι με σπρέι, έξω από το γρα­φείο του Άδω­νη Γεωρ­γιά­δη και τη σύζυ­γό του, Ευγε­νία Μανω­λί­δου που ανέ­λα­βε δρά­ση για να τη σβήσει.

manolidou1

Αυτό που δε μας έδει­ξαν όμως ήταν η απρό­βλε­πτη συνέ­χεια και η κατά­λη­ξη της σκηνής…

manolidou

Το Ατέ­χνως έχει τα απο­κλει­στι­κά στιγ­μιό­τυ­πα και σας τα παρουσιάζει…

manolidu

Ευγε­νία, δίνου­με ραντε­βού στους δρό­μους του αγώ­να, εν όψει της επί­σκε­ψης Ομπά­μα και της πανελ­λα­δι­κής απερ­γί­ας. Venceremos…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο