Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προβολή ταινιών με αφορμή τα 102 χρόνια από τη σφαγή του Λάντλοου (20/4)

ludlow4

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η μ.κ.ε.’’Αποστόλης Μπερ­δε­μπές’’ και η New star art cinema σας καλούν την Τετάρ­τη 20 Απρι­λί­ου στον Κινη­μα­το­γρά­φο ΑΛΚΥΟΝΙΣ, Ιου­λια­νού και Αριστοτελους,για την επέ­τειο των 102 χρό­νων από την σφα­γή του Ludlow.

Θα προ­βλη­θούν οι ται­νί­ες παρα­γω­γής της μ.κ.ε. ‘’ Απο­στό­λης Μπερδεμπές‘’

Ludlow: ‘’Οι Ελλη­νες στους πολε­μους του άνθρακα‘’
Σκη­νο­θε­σία: Λεω­νί­δας Βαρδαρός
www.ludlow.gr

Ταξι­συ­νει­δη­σία (Ελλη­νες Ριζο­σπά­στες στην Αμερική )
Σκην­θε­σία: Κώστας Βάκας
http://www.greekamericanradicals.com/EL/

Μετά από κάθε προ­βο­λή θ’ακολουθήσει συζήτηση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο