Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#QatarGate: Stand up comedy από τον ευρωβουλευτή της ΝΔ Β. Μεϊμαράκη (ΒΙΝΤΕΟ)

Με βίντεο που ανέ­βα­σε στο δια­δί­κτυο ο ευρω­βου­λευ­τής της ΝΔ Βαγ­γέ­λης Μεϊ­μα­ρά­κης επι­χει­ρεί να «ξεπλύ­νει» την δυσω­δία που ανα­δύ­ε­ται από το σκάν­δα­λο ΕΕ-Κατάρ και την ευρύ­τε­ρη σαπί­λα και δια­φθο­ρά που χαρα­κτη­ρί­ζει την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση των μονοπωλίων. 

Στο μήνυ­μά του, διάρ­κειας 2 λεπτών και 55 δευ­τε­ρο­λέ­πτων, ο ευρω­βου­λευ­τής της ΝΔ επι­δί­δε­ται σε έναν εμφα­νώς σκη­νο­θε­τη­μέ­νο, θεα­τρι­κού τύπου, μονό­λο­γο που κατα­λή­γει να θυμί­ζει… κωμω­δία που θα ζήλευαν μέχρι και οι καλύ­τε­ροι stand up comedians. Τα συμπε­ρά­σμα­τα, δικά σας…

Qatargate: Απο­λο­γεί­ται την Πέμ­πτη η Καϊ­λή – Μια ντου­ζί­να ΜΚΟ εμπλέκονται!

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο