Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

SPOT της ΚΝΕ _Ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη: Δεν ξεχνάμε!

«1 χρό­νος από το έγκλη­μα στα Τέμπη: Δεν ξεχνά­με!» τονί­ζει η ΚΝΕ, στο νέο spot που κυκλο­φό­ρη­σε για τον ένα χρό­νο από το έγκλη­μα, υπογραμμίζοντας:

Δε φεύγει ο θύμος, δε σβήνει η οργή,
είτε με τα κέρδη τους ή με τη ζωή!

Δεν ξεχνά­με:

  • Τα παι­διά που δεν έφτα­σαν ποτέ…
  • Τις οικο­γέ­νειές τους…
  • Τον αγώ­να μας για να μη συγκα­λυ­φθεί αυτό το έγκλημα…

Όλοι στις 28 Φλεβάρη στην απεργία!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο