Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League: «Αυλαία» για την 20η αγωνιστική με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Στην Τού­μπα πέφτει σήμε­ρα το από­γευ­μα η «αυλαία» της 20ης αγω­νι­στι­κής του πρω­τα­θλή­μα­τος με το ντέρ­μπι των δύο πρώ­των της βαθ­μο­λο­γί­ας, μετα­ξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού.

Χθες, Σάβ­βα­το, ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες των δύο ομά­δων ενό­ψει του αγώ­να που θα διε­ξα­χθεί στις 19:30.

Η προ­πό­νη­ση του Δικε­φά­λου ανα­λώ­θη­κε στον τομέα της τακτι­κής με εφαρ­μο­γή επι­θε­τι­κών ανα­πτύ­ξε­ων και αμυ­ντι­κής λει­τουρ­γί­ας, ενώ ο Ράζ­βαν Λου­τσέ­σκου δεν μπο­ρεί να υπο­λο­γί­ζει στους Νέλ­σον Ολι­βέι­ρα και Ομάρ Ελ Καντου­ρί, που προ­πο­νή­θη­καν ατο­μι­κά, αλλά θα έχει για πρώ­τη φορά στην απο­στο­λή της ομά­δας τον νεο­α­πο­κτη­θέ­ντα Φιλί­πε Σοάρες.

Οι 21 παί­κτες που θα έχει στη διά­θε­σή του ο Ρου­μά­νος τεχνι­κός είναι οι: Πασχα­λά­κης, Ζίβ­κο­βιτς, Λύρα­τζης, Σάστρε, Ίνγκα­σον, Κρέ­σπο, Μιχαη­λί­δης, Βιεϊ­ρί­νια, Σίντ­κλεϊ, Τσιγ­γά­ρας, Κούρ­τιτς, Σβαμπ, Σοά­ρες, Ντού­γκλας, Μπί­σε­σβαρ, Μιτρί­τσα, Μουργκ, Ζαμπά, Α.Ζίβκοβιτς, Άκπομ, Τσόλακ.

Για τον Ολυ­μπια­κό, οι Αγκι­μπού Καμα­ρά και Γκά­ρι Ροντρί­γκες επι­στρέ­φουν στην απο­στο­λή της ομά­δας ενό­ψει του αυρια­νού ντέρ­μπι της Τούμπας.

Οι δύο ποδο­σφαι­ρι­στές, που επέ­στρε­ψαν στην Ελλά­δα αφό­του ολο­κλή­ρω­σαν τις υπο­χρε­ώ­σεις τους στο Κόπα Αφρι­κα, τέθη­καν στη διά­θε­ση του Πέδρο Μαρ­τίνς, σε αντί­θε­ση με τον Ονιε­κου­ρού, που ταλαι­πω­ρεί­ται από ίωση.

Παράλ­λη­λα, επι­στρέ­φει μετά από τρεις εβδο­μά­δες ο Ανδρέ­ας Μπου­χα­λά­κης, που ξεπέ­ρα­σε τον τραυ­μα­τι­σμό του και προ­πο­νή­θη­κε κανο­νι­κά τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες, ενώ δια­θέ­σι­μοι είναι επί­σης και οι Βατσλίκ και Παπασταθόπουλος.

Η απο­στο­λή των «ερυ­θρο­λεύ­κων» για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη: Βατσλίκ, Κρί­στιν­σον, Τζο­λά­κης, Λαλά, Ανδρού­τσος, Ου. Μπα, Μανω­λάς, Παπα­στα­θό­που­λος, Παπα­δό­που­λος, Ρέαμ­π­τσιουκ, Εμβι­λά, Μπου­χα­λά­κης, Μ. Καμα­ρά, Α. Καμα­ρά, Φαντι­γκά, Μασού­ρας, Βρου­σάι, Βαλ­μπου­ε­νά, Ροντρί­γκες, Λόπες, Τικί­νιο, Ελ Αραμπί.

Υπόλοιποι αγώνες

Εκτός του ντέρ­μπι της Τού­μπας, σήμε­ρα Κυρια­κή 30 Γενά­ρη θα διε­ξα­χθούν στο πλαί­σιο της 20ης αγω­νι­στι­κής της Superleague οι εξής αγώνες:

15:00 Γήπε­δο Παναι­τω­λι­κού, Παναι­τω­λι­κός — Άρης
15:00 Εθνι­κό Στά­διο Ιωαν­νί­νων «Οι Ζωσι­μά­δες», ΠΑΣ Γιάν­νι­να — Απόλ­λων Σμύρνης
17:15 Ολυ­μπια­κό Στά­διο, ΑΕΚ — ΝΠΣ Βόλο.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο