Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League: Ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ — ΠΑΟΚ

Η ανα­γεν­νη­μέ­νη υπό τις οδη­γί­ες του Νίκου Κωστέ­νο­γλου, ΑΕΚ φιλο­δο­ξεί να πετύ­χει την τέταρ­τη σερί νίκη της στο πρω­τά­θλη­μα, σπά­ζο­ντας παράλ­λη­λα το αήτ­τη­το 39 αγώ­νων του ΠΑΟΚ στη διορ­γά­νω­ση! Από την άλλη, οι Θεσ­σα­λο­νι­κείς, ευελ­πι­στούν να αφή­σουν πίσω τους τις μέτριες εμφα­νί­σεις, αν και η παρα­φι­λο­λο­γία για το ενδια­φέ­ρον της Σπόρ­τινγκ Λισ­σα­βό­νας για τον Άμπελ Φερέι­ρα μάλ­λον δεν ωφέ­λη­σε προς την κατεύ­θυν­ση αυτή.

Αήττητος στα 5 τελευταία ματς ο ΠΑΟΚ

Μέχρι πριν από λίγα χρό­νια, η ΑΕΚ ήταν η αδια­φι­λο­νί­κη­τη κυρί­αρ­χος στα ντέρ­μπι με τον ΠΑΟΚ. Ειδι­κά εντός έδρας και στο πλαί­σιο του πρω­τα­θλή­μα­τος, οι απο­τυ­χί­ες ήταν σπά­νιο φαι­νό­με­νο για την Ένω­ση και οι ήττες έμοια­ζαν με «καθη­με­ρι­νό­τη­τα» για τον «Δικέ­φα­λο του Βορ­ρά». Όμως, τα τελευ­ταία χρό­νια η δυνα­μι­κή του ΠΑΟΚ στους αγώ­νες του στο ΟΑΚΑ αυξή­θη­κε, μετα­τρέ­πο­ντας μια άλλο­τε «απα­γο­ρευ­μέ­νη πόλη» σε τόπο γιορ­τής. Τόσο με τα δύο δια­δο­χι­κά κύπελ­λα (2018, 2019) που κέρ­δι­σε ενα­ντί­ον της ΑΕΚ, όσο και με την ισο­πα­λία (1–1) τον περα­σμέ­νο Φεβρουά­ριο που πέτα­ξε την Ένω­ση εκτός διεκ­δί­κη­σης του τίτλου και οδή­γη­σε σε παραί­τη­ση τον προ­πο­νη­τή της, Μαρί­νο Ουζουνίδη.

Τα άλλα παιχνίδια

Δίχως νίκη, αλλά με ανε­βα­σμέ­νη ψυχο­λο­γία μετά την ισο­πα­λία στο ντέρ­μπι με τον Ολυ­μπια­κό, παρα­μέ­νει και ο Πανα­θη­ναϊ­κός που το από­γευ­μα της Κυρια­κής φιλο­ξε­νεί­ται στη Νέα Σμύρ­νη από τον, αήτ­τη­το επί ημε­ρών Νίκι Παπα­βα­σι­λεί­ου, Πανιώ­νιο. Νωρί­τε­ρα, ΟΦΗ και Αστέ­ρας Τρί­πο­λης υπό­σχο­νται μια άκρως αμφίρ­ρο­πη μονο­μα­χία ενώ στα Πηγά­δια, η Ξάν­θη θα προ­σπα­θή­σει να επι­στρέ­ψει στις επι­τυ­χί­ες απέ­να­ντι στο νεο­φώ­τι­στο, πλην άκρως αντα­γω­νι­στι­κό, ΝΠΣ Βόλο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League:

Κυρια­κή 29 Σεπτεμ­βρί­ου, 2019

15:00 “Θεό­δω­ρος Βαρ­δι­νο­γιάν­νης” ΟΦΗ — Αστέ­ρας Τρί­πο­λης (NS1)
17:00 “Ξάν­θη Αρέ­να” Ξάν­θη — ΝΠΣ Βόλος (ΕΡΤ)
17:15 Γήπε­δο Πανιω­νί­ου ΓΣΣ Πανιώ­νιος — Πανα­θη­ναϊ­κός (NS2)
19:30 Ολυ­μπια­κό Στά­διο ΑΕΚ — ΠΑΟΚ (NS1)

Σάβ­βα­το 28 Σεπτεμ­βρί­ου, 2019

Άρης — Λάρι­σα 2–3
Ατρό­μη­τος — Παναι­τω­λι­κός 2–0
Ολυ­μπια­κός — Λαμία 2–0

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο