Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League: Οι αγώνες και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Καμία από τις τρεις ομά­δες που είχαν το από­λυ­το μέχρι και τα παι­χνί­δια του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου δεν κατά­φε­ρε να κάνει το 4x4. Του­λά­χι­στον, και σε αντί­θε­ση με την Ξάν­θη που γνώ­ρι­σε βαριά ήττα στο AEL FC Arena, ΠΑΟΚ και Ολυ­μπια­κός έφυ­γαν με το βαθ­μό της ισο­πα­λί­ας από τα ντέρ­μπι απέ­να­ντι σε Άρη και Πανα­θη­ναϊ­κό, αντί­στοι­χα, και πλέ­ον συγκα­τοι­κούν στην κορυ­φή με 10 βαθ­μούς, μετά το φινά­λε της 4ης αγω­νι­στι­κής της Super League. Ισό­πα­λο το ντέρ­μπι της Τού­μπας μετα­ξύ ΠΑΟΚ και Άρη, φρέ­νο στην Ξάν­θη έβα­λε η ΑΕΛ, ενώ  ο Πανιώ­νιος στις καθυ­στε­ρή­σεις «έκλε­ψε τη μπου­κιά» από τη Λαμία. Σε ένα από τα πιο συναρ­πα­στι­κά ντέρ­μπι των τελευ­ταί­ων ετών, Πανα­θη­ναϊ­κός και Ολυ­μπια­κός ανα­δεί­χθη­καν ισό­πα­λοι 1–1 στο ΟΑΚΑ.  Χτες ο νεο­φώ­τι­στος ΝΠΣ Βόλος και η αλλαγ­μέ­νη, μετά την ανά­λη­ψη της τεχνι­κής ηγε­σί­ας από τον Νίκο Κωστέ­νο­γλου, ΑΕΚ έφτα­σαν στο τρί­το τους «τρί­πο­ντο» τη φετι­νή σεζόν, στο ξεκί­νη­μα της 4ης αγω­νι­στι­κής της Super League. Πρώ­τη νίκη για τον Αστέ­ρα Τρί­πο­λης επί του Ατρό­μη­του, που είναι σκιά του περ­σι­νού καλού εαυ­τού του.

«Έκλεψε» το βαθμό ο Πανιώνιος

Με γκολ του Αρα­μπού­λι στο τρί­το λεπτό των καθυ­στε­ρή­σε­ων, ο Πανιώ­νιος πήρε τη… μπου­κιά από το στό­μα της Λαμί­ας, στε­ρώ­ντας της την πρώ­τη νίκη στο φετι­νό πρω­τά­θλη­μα της Super League. Ο Γεωρ­για­νός ισο­φά­ρι­σε το τέρ­μα που είχε σημειώ­σει στο 69΄ ο Μπε­χα­ρά­νο και οι «κυα­νέ­ρυ­θροι» απέ­σπα­σαν ισο­πα­λία 1–1, στην ανα­μέ­τρη­ση της 4ης αγω­νι­στι­κής, φεύ­γο­ντας με έναν πολύ­τι­μο βαθ­μό από την πρω­τεύ­ου­σα της Φθιώτιδας.

«Φρένο» στη Ξάνθη έβαλε η ΑΕΛ (3–0)

Η ΑΕΛ έβα­λε «φρέ­νο» στην αήτ­τη­τη πορεία της Ξάν­θης, καθώς την κέρ­δι­σε σήμε­ρα στη Λάρι­σα με 3–0, πετυ­χαί­νο­ντας την πρώ­τη φετι­νή νίκη της, στο πλαί­σιο της 4ης αγω­νι­στι­κής της Super League.

Η ομά­δα του Μιχά­λη Γρη­γο­ρί­ου ήταν καλύ­τε­ρη και δίκαια έφθα­σε στην κατά­κτη­ση των τριών βαθ­μών, με τα γκολ των Τερ­κί (αυτ. 35′), Μιλο­σά­βλιε­βιτς (53′) και Μπέρ­του (83′). Να σημειω­θεί πως η Ξάν­θη αγω­νί­στη­κε με δέκα παί­κτες από το 59ο λεπτό, λόγω απο­βο­λής, με δεύ­τε­ρη κίτρι­νη κάρ­τα, του Λισγάρα.

Τα χτε­σι­νά αποτελέσματα

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ — ΟΦΗ 1–0

Μετά τη βαριά, αλλά άδι­κη βάσει εικό­νας, ήττα στο “Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης”, ο ΝΠΣ Βόλος επέ­στρε­ψε στις επι­τυ­χί­ες ‑η τρί­τη στις τέσ­σε­ρις πρώ­τες αγω­νι­στι­κές! Η νεο­φώ­τι­στη ομά­δα του 38χρονου Ισπα­νού Χουάν Φερά­ντο «σκαρ­φά­λω­σε», έστω και προ­σω­ρι­νά, στην κορυ­φή του βαθ­μο­λο­γι­κού πίνα­κα. Και οι τρεις νίκες των Θεσ­σα­λών έχουν έρθει στο γκολ, ενώ οι δυο εξ αυτών ήταν με σκορ 1–0 ‑είχε προη­γη­θεί εκεί­νη επί του Άρη, επί­σης στο Παν­θεσ­σα­λι­κό! Ο ΟΦΗ, από την άλλη, όχι μόνο έχα­σε το φετι­νό του αήτ­τη­το, αλλά απώ­λε­σε και ένα σερί εννέα αγώ­νων δίχως ήττα, αν προ­σθέ­σου­με και τα παι­χνί­δια της περυ­σι­νής σεζόν. Ο ΝΠΣ Βόλος είχε ένα δοκά­ρι, ο ΟΦΗ δύο, αλλά όπως είπε και ο τεχνι­κός των Κρη­τών, Γιώρ­γος Σίμος, «σίγου­ρα στη λεπτο­μέ­ρεια θα έπρε­πε να ήμα­σταν καλύ­τε­ροι». Του­λά­χι­στον, ο Κοσμάς Τσι­λια­νί­δης συμπλή­ρω­σε 200 αγώ­νες στην επαγ­γελ­μα­τι­κή του καριέρα.

ΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ — ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2–1

Την πρώ­τη φετι­νή του επι­τυ­χία πανη­γύ­ρι­σε ο Αστέ­ρας. Όπως και πέρ­σι, έτσι και φέτος οι Αρκά­δες είχαν ξεκι­νή­σει με τρεις σερί ήττες, για να νική­σουν εν τέλει τον Απόλ­λω­να Σμύρ­νης. Φέτος το… θύμα ήταν ο Ατρό­μη­τος που, με τη σει­ρά του, παρα­μέ­νει με μόλις δύο βαθ­μούς στο ενερ­γη­τι­κό του. Ο Μαρκ Φερ­νά­ντεζ έκα­νε τη δια­φο­ρά για την ομά­δα του Μπόρ­χα Χιμέ­νεθ ‑που είχε και δύο δοκά­ρια- ο οποί­ος πλέ­ον αισθά­νε­ται μεγα­λύ­τε­ρη ασφά­λεια σε σχέ­ση με τον Γιάν­νη Ανα­στα­σί­ου. Για τους Περι­στε­ριώ­τες, ο στό­περ Σπύ­ρος Ρισβά­νης μπο­ρεί να σημεί­ω­σε το δεύ­τε­ρο φετι­νό του τέρ­μα, ωστό­σο το πρό­βλη­μα στην άμυ­να παρα­μέ­νει μεγά­λο, καθώς έχουν δεχτεί 8 γκολ σε τέσ­σε­ρα ματς πρω­τα­θλή­μα­τος και άλλα 5 σε ισά­ριθ­μα των προ­κρι­μα­τι­κών του Europa League.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ — ΑΕΚ 0–1

Αν έχεις Μάρ­κο διά­βαι­νε… Η ΑΕΚ, με τον Λιβάια να βρί­σκει δίχτυα για τέταρ­το δια­δο­χι­κό εκτός έδρας παι­χνί­δι (Κραϊ­ό­βα, Τρα­πε­ζού­ντα, Τρί­πο­λη και Αγρί­νιο), έφτα­σε στη νίκη επί του Παναι­τω­λι­κού που, από την άλλη, ακό­μη δεν έχει «ξεκολ­λή­σει» από το «μηδέν». Ήταν η τρί­τη σερί νίκη για την Ένω­ση στο πρω­τά­θλη­μα με τον Νίκο Κωστέ­νο­γλου στον πάγκο της, αλλά και τέταρ­τη σε όλες τις διορ­γα­νώ­σεις. Ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, η ΑΕΚ διεύ­ρυ­νε το αήτ­τη­το σερί της στην περι­φέ­ρεια, μετρώ­ντας πια επτά νίκες και τρεις ισο­πα­λί­ες στα 10 τελευ­ταία ταξί­δια της. Να σημειω­θεί πως η προη­γού­με­νη φορά που η ΑΕΚ νίκη­σε στο Αγρί­νιο ήταν στις αρχές του 2018, όταν και τελι­κά κέρ­δι­σε τον τίτλο! Όσο για τον Κρο­ά­τη φορ, που είχε και δοκά­ρι; Με πέντε γκολ και δύο ασίστ μέχρι στιγ­μής, πραγ­μα­τι­κά έχει πάρει από το χέρι την ΑΕΚ και την οδη­γεί στις επιτυχίες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο