Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League: «Πράσινος» θρίαμβος στο Καραϊσκάκη, σπουδαίο «διπλό» του Άρη στην Τούμπα

Ο Πανα­θη­ναϊ­κός πήρε μία τερά­στιας σημα­σί­ας νίκη στο «Γ. Καραϊ­σκά­κης», επι­κρα­τώ­ντας με 2–1 του Ολυ­μπια­κού στο πλαί­σιο της 8ης αγω­νι­στι­κής των play off, κρά­τη­σε την 3η θέση και μεί­ω­σε στους δύο βαθ­μούς τη δια­φο­ρά του από τον δεύ­τε­ρο ΠΑΟΚ, κάνο­ντας τερά­στιο βήμα για την επι­στρο­φή του στα Κύπελ­λα Ευρώ­πης μετά από 5 χρόνια.

Η πρώ­τη νίκη για τους «πρά­σι­νους» στην έδρα του Ολυ­μπια­κού έπει­τα από 8 χρό­νια, ήρθε χάρις στα γκολ των Παλά­σιος και Σέν­κε­φελντ, με τον Ολυ­μπια­κό να μειώ­νει στο τελευ­ταίο 20λεπτο με τον Τικί­νιο, αλλά να μην βρί­σκει γκολ ισοφάρισης.

Ο Πανα­θη­ναϊ­κός άνοι­ξε το σκορ στο 10′, όταν από δυνα­τή κεφα­λιά του Κουρ­μπέ­λη στη μεσαία γραμ­μή, κατέ­λη­ξε σε ασίστ προς τον Παλά­σιος, ο οποί­ος απέ­φυ­γε έξω απ’ την περιο­χή τον Αβρα­άμ Παπα­δό­που­λο και πλά­σα­ρε εξαι­ρε­τι­κά στην απέ­να­ντι γωνία κάνο­ντας το 1–0 για τους «πρά­σι­νους».

Ο Πανα­θη­ναϊ­κός έμει­νε πιστός στο πλά­νο του και στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο, παρά το γεγο­νός ότι ο Πέδρο Μαρ­τίνς «φόρ­τω­σε» την επί­θε­ση του Ολυ­μπια­κού και με τον Τικί­νιο και στο 54’ έφτα­σε σε δεύ­τε­ρο γκολ. Από κόρ­νερ του Αϊτόρ, ο Μπαρτ Σέν­κε­φελντ πάτη­σε δυνα­τά στην «καρ­διά» της άμυ­νας των Πει­ραιω­τών και με καρ­φω­τή κεφα­λιά έκα­νε το 2–0.

Ο Ολυ­μπια­κός πίε­σε για να ξανα­μπεί στον αγώ­να και τα κατά­φε­ρε στο 71’, όταν από κόρ­νερ του Βαλ­μπου­ε­νά και πρώ­τη κεφα­λιά του Ελ Αρα­μπί, ο Τικί­νιο μπή­κε στην πορεία της μπά­λας και με το στή­θος, μεί­ω­σε σε 1–2.

«Κίτρινο» το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο ΠΑΟΚ έμει­νε για δέκα­το σερί αγώ­να μακριά από τη νίκη, δίνο­ντας συνέ­χεια στον αγω­νι­στι­κό του “κατή­φο­ρο”, μετά τη νέα ήττα του από τον Αρη (0–1), στην Τού­μπα, η οποία ήταν η τρί­τη εφε­τι­νή από τον «αιώ­νιο» αντί­πα­λο του στα τέσ­σε­ρα μετα­ξύ τους παιχνίδια.

Ο Αρης με καλή παρου­σία και έξυ­πνη τακτι­κή  έφθα­σε στη μεγά­λη νίκη και πλέ­ον βλέ­πει “φως” εξό­δου στην Ευρώ­πη. Είναι ενδει­κτι­κό της φετι­νής κυριαρ­χί­ας των “κίτρι­νων” επί του ΠΑΟΚ πως σε αυτά τα 4 μετα­ξύ τους παι­χνί­δια δεν έχει δεχτεί γκολ από τον Δικέ­φα­λο ο οποί­ος περ­νά­ει παρα­τε­ταμ­μέ­νη αγω­νι­στι­κή κρίση.

Ο Αρης πέτυ­χε το νικη­τή­ριο γκολ στο ’63 όταν ο Καμα­ρά απέ­φυ­γε το τάκλιν του Ινγκα­σον, μπή­κε μετω­πι­κά μετά από ωραία πάσα του Μαν­τσί­νι και πλά­σα­ρε ιδα­νι­κά τον Πασχα­λά­κη ανοί­γο­ντας το σκορ.

Με το τέλος του αγώ­να οι οπα­δοί του Δικέ­φα­λου απο­δο­κί­μα­σαν έντο­να τους παί­κτες για την κακή εικό­να των τελευ­ταί­ων αγώ­νων και τις συνε­χό­με­νες ήττες της ομά­δας από Ολυ­μπια­κό, ΠΑΣ Γιάν­νι­να και Άρη.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο