Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League: Σπουδαία νίκη της ΑΕΚ, άλωσε τη Λεωφόρο με ανατροπή

Μετά τη νίκη της στο Μπράι­τον, η ΑΕΚ πέρα­σε με επι­τυ­χία και από τη Λεω­φό­ρο Αλε­ξάν­δρας, επι­κρα­τώ­ντας 2–1 του Πανα­θη­ναϊ­κού, στο πλαί­σιο της 5ης αγω­νι­στι­κής της Super League.

Οι παί­κτες του Ματί­ας Αλμέι­δα πέτυ­χαν μια σπου­δαία ανα­τρο­πή με σκό­ρερ τους Τσού­μπερ (36΄), Πινέ­δα (70΄), οι οποί­οι «διέ­γρα­ψαν» το προ­βά­δι­σμα που είχαν πάρει οι γηπε­δού­χοι από το 10ο λεπτό με τον Τζούριτσιτς.

Με πολ­λές αλλα­γές ξεκί­νη­σαν την ανα­μέ­τρη­ση και οι δύο ομά­δες, κάτι λογι­κό αν ανα­λο­γι­στού­με την κόπω­σή τους από τα ευρω­παϊ­κά ματς της περα­σμέ­νης Πέμ­πτης (21/9).

Ο Πανα­θη­ναϊ­κός αντι­με­τώ­πι­σε ένα επι­πλέ­ον πρό­βλη­μα, αφού στην πρώ­τη φάση του αγώ­να ‑περί­που 10 δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά το εναρ­κτή­ριο λάκτι­σμα- τραυ­μα­τί­στη­κε στο γόνα­το ο Μάγκνου­σον και αντι­κα­τα­στά­θη­κε από τον Γεντβάι.

Για τον Ισλαν­δό αμυ­ντι­κό υπάρ­χουν φόβοι ότι έχει υπο­στεί σοβα­ρή «ζημιά», όμως τα πάντα θα ξεκα­θα­ρί­σουν από τις εξε­τά­σεις στις οποί­ες θα υποβληθεί.

Στο 10ο λεπτό ο Ιωαν­νί­δης βρή­κε στην περιο­χή τον Τζού­ρι­τσιτς και αυτός με βολί­δα από πολύ δύσκο­λη θέση, αιφ­νι­δί­α­σε τον Στάν­κο­βιτς για το 1–0. Η ΑΕΚ απά­ντη­σε άμε­σα (12΄) με διπλή ευκαι­ρία του Λιβάι Γκαρ­σία και δύο εκπλη­κτι­κές επεμ­βά­σεις του Μπρινιόλι.

Ο Ιτα­λός γκολ­κί­περ ήταν αυτός που «αρνή­θη­κε» ξανά το γκολ στον Λιβάι, όταν απέ­κρου­σε πολύ δύσκο­λα την εξ επα­φής κεφα­λιά του στο 25΄. Η ΑΕΚ πήρε αυτό που της ανή­κε δικαιω­μα­τι­κά στο 35΄ με τη μπά­λα να στρώ­νε­ται στον Τσού­μπερ από μονο­μα­χία Λιβάι-Χουάν­καρ και ο Ελβε­τός με σουτ σε πρώ­το χρό­νο έστει­λε τη μπά­λα στα δίχτυα.

Οι δύο άσοι της Ένω­σης που πρω­τα­γω­νί­στη­σαν σε όλες τις φάσεις, ήταν μακράν οι κορυ­φαί­οι στο α΄ ημί­χρο­νο με τον Γιο­βά­νο­βιτς να αδυ­να­τεί να βρει το «φάρ­μα­κο» για να τους περιορίσει.Από την άλλη πλευ­ρά, σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα στους Κάλενς (ντε­μπού­το σήμε­ρα), Μήτο­γλου δημιουρ­γού­σε ο Φώτης Ιωαν­νί­δης, ανα­γκά­ζο­ντάς τους σε δυνα­τά μαρκαρίσματα.

Στο β΄ ημί­χρο­νο η εικό­να του παι­χνι­διού άλλα­ξε, με τον Πανα­θη­ναϊ­κό να παίρ­νει να ηνία και να ανα­ζη­τά πιε­στι­κά δια­δρό­μους προς την περιο­χή του Στάνκοβιτς.

Η ΑΕΚ ανα­ζη­τού­σε μια αντε­πί­θε­ση και τη βρή­κε ‑κόντρα στη ροή του παι­χνι­διού- στο 70΄! Ο Τσού­μπερ έβγα­λε παράλ­λη­λα στον Πινέ­δα, ο οποί­ος πετά­χτη­κε ανά­με­σα στους αμυ­ντι­κούς του Πανα­θη­ναϊ­κού και έγρα­ψε το 1–2.

Στο 74΄ ο Στάν­κο­βιτς απέ­κρου­σε εντυ­πω­σια­κά την κεφα­λιά του Ιωαν­νί­δη και από το κόρ­νερ που προ­έ­κυ­ψε, ο Αράο έχα­σε μονα­δι­κή ευκαι­ρία να σκο­ρά­ρει. Στο 85΄ ο Ελί­α­σον έχα­σε μονα­δι­κή ευκαι­ρία να «τελειώ­σει» το ντέρ­μπι όταν πλά­σα­ρε άουτ, αλλά αυτό δεν στοί­χι­σε στην ΑΕΚ που έφυ­γε από το «Από­στο­λος Νικο­λαϊ­δης» με ένα υπερ­πο­λύ­τι­μο «διπλό».

Διαι­τη­τής: Σιμό­νε Σότσα (Ιτα­λία)

Κίτρι­νες: Χουάν­καρ, Μπερ­νάρ, Παλά­σιος — Μήτο­γλου, Αρα­ού­χο, Γκα­τσί­νο­βιτς, Γαλανόπουλος

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιο­βά­νο­βιτς): Μπρι­νιό­λι, Κώτσι­ρας, Σέν­κε­φελντ, Μάγκνου­σον (3΄λ.ρ. Γεντ­βάι), Χουάν­καρ (79΄ Μλα­ντέ­νο­βιτς), Πέρεθ (70΄ Αράο), Βιλέ­να, Τζού­ρι­τσιτς (71΄ Παλά­σιος), Μαν­τσί­νι (78΄ Σπό­ραρ), Μπερ­νάρ, Ιωαννίδης

ΑΕΚ (Ματί­ας Αλμέι­δα): Στάν­κο­βιτς, Ρότα, Μήτο­γλου, Κάλενς (59΄λ.τρ. Σιμάν­σκι), Μοχα­μά­ντι (75΄ Μάντα­λος), Γαλα­νό­που­λος (63΄ Πισά­ρο), Πινέ­δα, Ελί­α­σον, Γκα­τσί­νο­βιτς (63΄ Γιόν­σον), Τσού­μπερ, Γκαρ­σία (75΄ Αραούχο)

* Δευ­τε­ρό­λε­πτα πριν από την έναρ­ξη του αγώ­να, οι οργα­νω­μέ­νοι του Πανα­θη­ναϊ­κού απο­κά­λυ­ψαν πανό υπέρ των οπα­δών της Ντι­να­μό Ζάγκρεμπ. Οι παί­κτες της ΑΕΚ απο­χώ­ρη­σαν προς τα απο­δυ­τή­ρια, όμως το πανό κατέ­βη­κε αμέ­σως και το ματς άρχι­σε με μόλις 1–2 λεπτά καθυστέρησης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο