Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League: Στην Τούμπα κρίνεται ο τίτλος — «Πέφτουν» Κηφισιά και ΠΑΣ Γιάννενα

Μετά τα απο­τε­λέ­σμα­τα της Τετάρ­της (24/4), η ΑΕΚ έχει γίνει το μεγά­λο φαβο­ρί για την κατά­κτη­ση του πρω­τα­θλή­μα­τος. Αν, δε, κατα­φέ­ρει να φύγει με «ψηλά το κεφά­λι» από την Τού­μπα και το ματς με τον ΠΑΟΚ, στο πλαί­σιο της 8ης αγω­νι­στι­κής, τότε θα έχει «κλει­δώ­σει» τον δεύ­τε­ρο σερί τίτλο. Εντός έδρας απο­στο­λές περι­λαμ­βά­νει το πρό­γραμ­μα για τους δυο «αιώ­νιους».

Η ΑΕΚ ήταν η μεγά­λη θριαμ­βεύ­τρια στο αθη­ναϊ­κό ντέρ­μπι. Το 3–0 επί του Πανα­θη­ναϊ­κού στη Νέα Φιλα­δέλ­φεια ήταν η τρί­τη σερί νίκη για την ομά­δα του Ματί­ας Αλμέι­δα που, σε συν­δυα­σμό με τις ήττες των ΠΑΟΚ και Ολυ­μπια­κού, έχει κι ένα μικρό… μαξι­λα­ρά­κι ασφα­λεί­ας. Με ανε­βα­σμέ­νη ψυχο­λο­γία, οι «κιτρι­νό­μαυ­ροι» φιλο­δο­ξούν να «σφρα­γί­σουν» τον τίτλο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, με τον ΠΑΟΚ, όμως, να παί­ζει τις τελευ­ταί­ες του ελπί­δες. Η ομά­δα του Ραζ­βάν Λου­τσέ­σκου, που «χρω­στά­ει» το εντός έδρας ντέρ­μπι με τον Ολυ­μπια­κό, μόνο με νίκη θα δια­τη­ρή­σει τις πιθα­νό­τη­τές του. Οι οποί­ες ψαλι­δί­σθη­καν έπει­τα από το 1–1 στη Λαμία — πέμ­πτο ματς χωρίς νίκη για τους «ασπρό­μαυ­ρους» σε όλες τις διορ­γα­νώ­σεις (0–2‑3 με 4–8 γκολ).

Βοή­θεια από τον ΠΑΟΚ ευελ­πι­στούν να λάβουν τόσο ο Πανα­θη­ναϊ­κός όσο και ο Ολυ­μπια­κός που υπο­δέ­χο­νται Άρη και Λαμία, αντί­στοι­χα. Οι «πρά­σι­νοι» θα πρέ­πει να συνέρ­θουν από τη βαριά ήττα στην OPAP Arena που τους άφη­σε, ουσια­στι­κά, πέντε βαθ­μούς πίσω από την ΑΕΚ — η πρω­τα­θλή­τρια υπερ­τε­ρεί στην ισο­βαθ­μία. Το «τρι­φύλ­λι» καλεί­ται να υπερ­κε­ρά­σει το εμπό­διο των «κίτρι­νων», σε ένα παι­χνί­δι που μπο­ρεί να χαρα­κτη­ρι­στεί και ως πρό­βα για τον τελι­κό του Κυπέλ­λου Ελλά­δας. Μάλι­στα, η ομά­δα του Άκη Μάν­τζιου, έπει­τα από τέσ­σε­ρις σερί ήττες (με 1–9 τέρ­μα­τα) κρά­τη­σε στο 1–1 τον Ολυ­μπια­κό στο «Κλε­άν­θης Βικε­λί­δης» δεί­χνο­ντας και πάλι… σημά­δια ζωής ενό­ψει του τελικού.

Για τους «ερυ­θρό­λευ­κους», η ισο­πα­λία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ήταν πισω­γύ­ρι­σμα. Η ομά­δα του Χοσέ Λουίς Μεντι­λί­μπαρ ήταν σε εξαι­ρε­τι­κή κατά­στα­ση, έχο­ντας πετύ­χει τρεις νίκες στο πρω­τά­θλη­μα (με 10–1 τέρ­μα­τα) κι έχο­ντας πάρει την πρό­κρι­ση στα ημι­τε­λι­κά του UEFA Europa Conference League. Εκεί, δηλα­δή στις διπλές ανα­με­τρή­σεις με την Άστον Βίλια (2 και 9 Μαΐ­ου) ίσως βρί­σκε­ται ήδη το μυα­λό των Πει­ραιω­τών που, πάντως, είναι μεγά­λο φαβο­ρί κόντρα στη Λαμία. Και πάλι, όμως, η ομά­δα του Λεω­νί­δα Βόκο­λου έδει­ξε πως παί­ζει το ίδιο ανε­ξαρ­τή­τως αντι­πά­λου, «κόβο­ντας» δύο υπερ­πο­λύ­τι­μους βαθ­μούς από τον ΠΑΟΚ. Ήταν, μάλι­στα, και το πρώ­το θετι­κό απο­τέ­λε­σμα στη δια­δι­κα­σία των Play Off, έπει­τα από έξι σερί ήττες.

play out

Μόλις ένα χρό­νο κρά­τη­σε το «όνει­ρο» της Κηφι­σιάς στα «σαλό­νια» της Super League. H νεο­φώ­τι­στη ομά­δα των βορεί­ων προ­α­στεί­ων υπο­βι­βά­στη­κε σήμε­ρα, καθώς ηττή­θη­κε 3–2 από τον ουρα­γό ΠΑΣ Γιάν­νι­να στην Και­σα­ρια­νή, στο πλαί­σιο της 6ης αγω­νι­στι­κής των play out. Τα γκολ των νικη­τών που δεν είχαν βαθ­μο­λο­γι­κό ενδια­φέ­ρον έχο­ντας ήδη υπο­βι­βα­στεί, πέτυ­χαν οι Ροσέ­ρο (36΄,90+3΄) και Μπε­γκά­λα (74΄), ενώ για την Κηφι­σιά σκό­ρα­ραν οι Νίνης (26΄), Οζέ­γκο­βιτς (82΄πεν).

Την παρα­μο­νή του στη Super League πανη­γυ­ρί­ζει από χτες ο Βόλος, μία αγω­νι­στι­κή (6η) πριν από το φινά­λε των playouts της Stoiximan Super League.  Η ομά­δα του Χρή­στου Κόντη έκα­νε το καθή­κον της απέ­να­ντι στον Παν­σερ­ραϊ­κό, νίκη­σε με 1–0, με το πέναλ­τι του Γκαρ­σία στο 56′ και σε συν­δυα­σμό με την ήττα της Κηφι­σιάς από τον ΠΑΣ Γιάν­νι­να με 3–2 οι Θεσ­σα­λοί θα συνε­χί­σουν και την επό­με­νη σεζόν στα μεγά­λα σαλό­νια. Το εκτός έδρας ματς της τελευ­ταί­ας αγω­νι­στι­κής (7ης) με τον ΠΑΣ Γιάν­νι­να θα διε­ξα­χθεί μόνο και μόνο για το γόητρο.

Ο Βόλος έφτα­σε τους 32 βαθ­μούς μετά από 7 αγω­νι­στι­κές στα playouts, η Κηφι­σιά μετά την ήττα της από τον ΠΑΣ έμει­νε στους 28, οπό­τε η 8η στρο­φή των playouts θα έχει καθα­ρά δια­δι­κα­στι­κό χαρακτήρα.

Με νίκη 1–0 επί του Ατρό­μη­του γιόρ­τα­σε ο Παναι­τω­λι­κός την παρα­μο­νή του στην Super League! H ομά­δα του Γιάν­νη Πετρά­κη επι­κρά­τη­σε σε αυτό το ματς της 6ης αγω­νι­στι­κής των play out με γκολ του Ταμπί­τζε στο 53΄ στο κατά­με­στο γήπε­δο του Αγρι­νί­ου και έφτα­σε τους 33 βαθ­μούς, που φτά­νουν και… περισ­σεύ­ουν για την παρα­μο­νή. Οι δύο ομά­δες ολο­κλή­ρω­σαν το ματς με 10 παί­κτες, λόγω απο­βο­λής του Κού­ντε του Ατρο­μή­του στο 88΄ και του σκό­ρερ των γηπε­δού­χων Ταμπί­τζε, στις καθυστερήσεις.

Αστέ­ρας Τρί­πο­λης και ΟΦΗ ήρθαν ισό­πα­λοι 1–1 στο «Θ. Κολο­κο­τρώ­νης», σε ανα­μέ­τρη­ση για την 6η αγω­νι­στι­κή των Play-Out της Super League, και με τον βαθ­μό που πήραν εξα­σφά­λι­σαν και μαθη­μα­τι­κά την παρα­μο­νή τους στη μεγά­λη κατηγορία.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο