Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League: Στο 0–0 έμειναν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο ντέρμπι της Λεωφόρου

Σε ένα άχρω­μο και άγευ­στο (λόγω και του περιο­ρι­σμέ­νου αριθ­μού φιλά­θλων) ντέρ­μπι στη Λεω­φό­ρο, Πανα­θη­ναϊ­κός και Ολυ­μπια­κός έμει­ναν στο 0–0, για την 18η αγω­νι­στι­κή της Super League. Πιο κινη­τι­κοί και φιλό­δο­ξοι οι γηπε­δού­χοι, δεν κατά­φε­ραν να δια­σπά­σουν την καλά στη­μέ­νη αμυ­ντι­κή γραμ­μή των «ερυ­θρο­λεύ­κων», που φάνη­κε να ενδια­φέ­ρο­νται περισ­σό­τε­ρο να δια­τη­ρή­σουν το αήτ­τη­το και το πέτυ­χαν, έστω κι αν η δια­φο­ρά τους από τον δεύ­τε­ρο ΠΑΟΚ μειώ­θη­κε στους εννέα βαθμούς.

Το πρώ­το ημί­χρο­νο ήταν ένα από τα χει­ρό­τε­ρα που έχουν παι­χθεί ποτέ σε ντέρ­μπι «αιω­νί­ων». Ο Ολυ­μπια­κός μπή­κε με περισ­σό­τε­ρη όρε­ξη, αλλά με εξαί­ρε­ση ένα φάουλ σε πλε­ο­νε­κτι­κή θέση που… σπα­τά­λη­σε ο Τικί­νιο στο 7΄, σου­τά­ρο­ντας πάνω στο τεί­χος, δεν πλη­σί­α­σε με αξιώ­σεις την εστία του Μπρι­νιό­λι. Μετά το δεκά­λε­πτο οι γηπε­δού­χοι ισορ­ρό­πη­σαν το ματς και φάνη­καν πιο… φιλό­δο­ξοι επι­θε­τι­κά, χωρίς να μπο­ρούν όμως να δημιουρ­γή­σουν από τον άξο­να. Η μονα­δι­κή τους καλή φάση στο πρώ­το μέρος ήρθε από μία πλα­γιο­κό­πη­ση και σέντρα του Χουαν­κάρ στο 41΄, με τον Μακέ­ντα να πιά­νει την κεφα­λιά, αλλά να στέλ­νει τη μπά­λα ψηλά άουτ.

Η επι­θε­τι­κή ανυ­παρ­ξία των δύο ομά­δων υπο­χρέ­ω­σε τους προ­πο­νη­τές τους να κάνουν αλλα­γές στην ανά­παυ­λα. Ο Μαρ­τίνς άλλα­ξε σχή­μα, περ­νώ­ντας στο ματς τον Ελ Αρα­μπί δίπλα στον Τίκι­νιο (αντι­κα­τα­στά­θη­κε ο Ρόνι Λόπες), ενώ ο Γιο­βά­νο­βιτς άλλα­ξε σέντερ-φορ, με τον Ιωαν­νί­δη να παίρ­νει τη θέση του Μακέ­ντα. Ο Πανα­θη­ναϊ­κός συνέ­χι­σε να είναι πιο δρα­στή­ριος, χωρίς όμως να δημιουρ­γεί φάσεις, ενώ οι «ερυ­θρό­λευ­κοι» δυσκο­λεύ­ο­νταν να πλη­σιά­σουν έστω την αντί­πα­λη περιο­χή, ακό­μη και μετά την είσο­δο στο ματς του Βαλ­μπου­ε­νά. Λίγο αργό­τε­ρα, ο Αϊτόρ απο­χώ­ρη­σε λόγω ενο­χλή­σε­ων, αφή­νο­ντας τη θέση του στον Βιτάλ.

Στο 77΄ οι γηπε­δού­χοι δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν για σπρώ­ξι­μο του Ρέαμ­π­τσιουκ στον Παλά­σιος, αλλά ο Πολω­νός διαι­τη­τής Παβέλ Ρατσκόφ­σκι δεν υπέ­δει­ξε κάτι, ούτε υπήρ­ξε παρέμ­βα­ση από τον VAR (άλλω­στε η μονο­μα­χία φάνη­κε να γίνε­ται εκτός μεγά­λης περιο­χής). Το τελευ­ταίο κομ­μά­τι του αγώ­να κύλη­σε με τον Πανα­θη­ναϊ­κό να πιέ­ζει, αλλά να στε­ρεί­ται ιδε­ών κι έτσι ο Ολυ­μπια­κός πήρε το βαθ­μό της ισο­πα­λί­ας, αν και η από­δο­σή του πρέ­πει να προ­βλη­μά­τι­σε πολύ τον Μαρτίνς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο