Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League: Χορταστικό το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, νικητής όμως ο… Ολυμπιακός

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ανα­δεί­χθη­καν ισό­πα­λοι 2–2 σε ένα χορ­τα­στι­κό παι­χνί­δι, με τον… Ολυ­μπια­κό να είναι ουσια­στι­κά ο νικη­τής της 5ης αγω­νι­στι­κής, καθώς έμει­νε μόνος στην κορυ­φή της βαθ­μο­λο­γί­ας. Από κοντά, όμως, ακο­λου­θεί η Ξάν­θη που νίκη­σε τον ΝΠΣ Βόλο. Συνε­χί­ζει να εντυ­πω­σιά­ζει ο ΟΦΗ, που σημεί­ω­σε την τρί­τη του νίκη του με σκορ 3–1 ενώ σημά­δια ζωής έδει­ξε ο Πανα­θη­ναϊ­κός, που πέρα­σε νικη­φό­ρα από τη Νέα Σμύρνη.

ΟΦΗ — ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3–1

Τρία γκολ και τρία δοκά­ρια για τον ΟΦΗ που επέ­στρε­ψε στις επι­τυ­χί­ες μετά την ήττα του στο Παν­θεσ­σα­λι­κό. Η ομά­δα του Γιώρ­γου Σίμου πραγ­μα­το­ποιεί εξαι­ρε­τι­κό ξεκί­νη­μα, καθώς δεν είναι μόνο οι 10 βαθ­μοί που έχει συγκε­ντρώ­σει μέχρι στιγ­μής, πετυ­χαί­νο­ντας 10 γκολ στο διά­στη­μα αυτό, αλλά έχει και 6 προ­σπά­θειες στα αντί­πα­λα δοκά­ρια — καλύ­τε­ρη επί­δο­ση στην κατη­γο­ρία. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως ο ΟΦΗ έχει τρεις νίκες και είναι όλες τους με το ίδιο σκορ, 3–1! Δεν είναι τυχαία η δήλω­ση του προ­πο­νη­τή του ΟΦΗ: “Αυτή θέλου­με να είναι η φιλο­σο­φία μας, να παί­ζου­με κυριαρ­χι­κό κι επι­θε­τι­κό ποδό­σφαι­ρο”. Οι Κρη­τι­κοί επι­κρά­τη­σαν των Αρκά­δων για πρώ­τη φορά μετά από επτά απο­τυ­χη­μέ­νες προ­σπά­θειες (τρεις ισο­πα­λί­ες και τέσ­σε­ρις ήττες) ενώ έφτα­σαν τις έξι νίκες στα επτά πιο πρό­σφα­τα παι­χνί­δια τους στο “Θεό­δω­ρος Βαρδινογιάννης”!
Από την άλλη, η ομά­δα του Μπόρ­χα Χιμέ­νεθ εξα­κο­λου­θεί να βρί­σκε­ται στα χαμη­λά στρώ­μα­τα της βαθ­μο­λο­γί­ας μετά την τέταρ­τη ήττα της στα πέντε φετι­νά ματς ενώ τα 10 γκολ παθη­τι­κό συνι­στούν τη χει­ρό­τε­ρη άμυ­να της κατη­γο­ρί­ας μαζί με αυτή του Παναι­τω­λι­κού! Του­λά­χι­στον για το ματς στο Ηρά­κλειο υπάρ­χει η… δικαιο­λο­γία της απο­βο­λής του Ματί­ας Ιγκλέ­σιας, στην οποία στά­θη­κε και ο Ισπα­νός τεχνι­κός λέγο­ντας πως “… χάσα­με την αυτο­συ­γκέ­ντρω­σή μας μετά την απο­βο­λή του Ιγκλέ­σιας. Όσο ήταν μέσα στο παι­χνί­δι τα πηγαί­να­με καλά, είχα­με τον έλεγ­χο, αλλά η απο­βο­λή του άλλα­ξε τις ισορροπίες”.

ΞΑΝΘΗ — ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 3–1

Οι δυο ομά­δες μπή­καν στον αγω­νι­στι­κό χώρο έχο­ντας τρεις νίκες και μια ήττα. Μετά το ματς στα “Πηγά­δια”, η Ξάν­θη βρί­σκε­ται στη δεύ­τε­ρη θέση της βαθ­μο­λο­γί­ας και μόλις στο ‑1 από τον πρω­το­πό­ρο Ολυ­μπια­κό, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας το καλύ­τε­ρο ξεκί­νη­μα στην Ιστο­ρία της. Το ακό­μη πιο ευχά­ρι­στο για την ομά­δα του Κίκο Ραμί­ρεθ, είναι πως η νίκη ήρθε με το παρ­θε­νι­κό γκολ του Φοσέ Ζορ­ντάν. Παρ­θε­νι­κό γκολ στη Super League και για τον Ατι­γιάτ Αλλάχ Γιά­χια, ωστό­σο αυτό του Μαρο­κι­νού δεν ήταν αρκε­τό για να δώσει ένα θετι­κό απο­τέ­λε­σμα στην ομά­δα του. Του­λά­χι­στον, δεν χρειά­στη­κε η βοή­θεια του Video Assistant Referee που — έγι­νε κι αυτό — για μεγά­λο μέρος του δευ­τέ­ρου ημι­χρό­νου είχε καταρρεύσει.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ — ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0–1

Ο Πανα­θη­ναϊ­κός σημεί­ω­σε την πρώ­τη φετι­νή του επι­τυ­χία, χάρη στο παρ­θε­νι­κό γκολ του Γκα­γιάς Ζαχίντ με το “τρι­φύλ­λι”. Θα έλε­γε κανείς πως ο 24χρονος Νορ­βη­γός μέσος… έσβη­σε με το τέρ­μα αυτό το λάθος που είχε κάνει στο “Κλε­άν­θης Βικε­λί­δης” και είχε ανοί­ξει το δρό­μο στην ευρεία νίκη του Άρη με 4–0. Δεν ήταν τυχαία η δήλω­ση του Γιώρ­γου Δώνη πως “… στη­ρί­ζου­με τους παί­κτες μας, τον πάγκο”. Παράλ­λη­λα, το γκολ του Ζαχίντ ήταν το πρώ­το φετι­νό που πετυ­χαί­νει ο Πανα­θη­ναϊ­κός σε open play καθώς τα τρία προη­γού­με­να είχαν έρθει από το σημείο του πέναλ­τι (Λαμία, ΟΦΗ και Ολυ­μπια­κό)! Ακό­μη, η ομά­δα του Δώνη για πρώ­τη φορά στη φετι­νή Super League κρά­τη­σε αλώ­βη­τη την εστία της ενώ έφυ­γε μόλις για δεύ­τε­ρη φορά νική­τρια από τη Νέα Σμύρ­νη στις εννέα τελευ­ταί­ες επι­σκέ­ψεις της. Από την άλλη, ο Νικό­δη­μος Παπα­βα­σι­λεί­ου έχα­σε το αήτ­τη­το που δια­τη­ρού­σε επί δυο αγω­νι­στι­κές (μια νίκη και μια ισο­πα­λία) και με το ‑2 στη συγκο­μι­δή του, βλέ­πει το έργο της παρα­μο­νής να δυσκο­λεύ­ει, έστω κι αν δεν είχε παρά­πο­να από τους παί­κτες του, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας πως “…μια στιγ­μή του Ζαχίντ έφτα­σε για να χάσου­με το παιχνίδι”.

ΑΕΚ — ΠΑΟΚ 2–2

Και τι δεν είχε το ντέρ­μπι του ΟΑΚΑ… Δεν είναι τυχαίο, άλλω­στε, που και οι δυο προ­πο­νη­τές ανέ­φε­ραν πως ήταν ένα παι­χνί­δι που ευχα­ρι­στή­θη­κε ο κόσμος! Αρχι­κά, η ΑΕΚ έμει­νε αήτ­τη­τη για τέταρ­το συνε­χό­με­νο αγώ­να πρω­τα­θλή­μα­τος με τον Νίκο Κωστέ­νο­γλου στον πάγκο της, έχο­ντας νωρί­τε­ρα τρεις δια­δο­χι­κές νίκες — και μια επι­πλέ­ον νίκη στο Europa League. Ο Μίλος Ντέ­λε­τιτς, μόλις στη δεύ­τε­ρη εμφά­νι­σή του με τη φανέ­λα της ΑΕΚ στη Super League — είχε παί­ξει νωρί­τε­ρα 9 λεπτά όλα κι όλα — κατά­φε­ρε να πετύ­χει το παρ­θε­νι­κό του γκολ με την “Ένω­ση”. Παράλ­λη­λα, με το γκολ που σημεί­ω­σε ο 25χρονος Σέρ­βος εξτρέμ, επέ­κτει­νε το εντός έδρας αήτ­τη­το σερί της ΑΕΚ ένα­ντι του ΠΑΟΚ στα εννέα παι­χνί­δια (πέντε ήττες και τέσ­σε­ρις ισο­πα­λί­ες από το 0–2 του Γενά­ρη του 2012)!

Από την άλλη, οι “ασπρό­μαυ­ροι” κατά­φε­ραν να μεί­νουν αήτ­τη­τοι για 40ο δια­δο­χι­κό αγώ­να, διευ­ρύ­νο­ντας το ρεκόρ τους ενώ παράλ­λη­λα έχουν σκο­ρά­ρει σε όλα τα ματς αυτά! Στα… αρνη­τι­κά, ο ΠΑΟΚ δέχθη­κε δύο γκολ για τρί­το συνε­χό­με­νο παι­χνί­δι (3–2 τον Ατρό­μη­το, 2–2 με Άρη, νωρί­τε­ρα) ενώ, προ­φα­νώς, αυτό ήταν το δεύ­τε­ρο σερί ματς του που τελειώ­νει με σκορ 2–2. Ο Κάρολ Σφι­ντέρ­σκι πήρε τα… ηνία στον πίνα­κα των σκό­ρερ, καθώς με τα δυο που σημεί­ω­σε στο ΟΑΚΑ έφτα­σε τα 4 στη φετι­νή Super League, με την ομά­δα του Αμπέλ Φερέι­ρα να έχει την καλύ­τε­ρη επί­θε­ση με 11 τέρ­μα­τα, αλλά να απο­τυγ­χά­νει, παράλ­λη­λα, να κρα­τή­σει την εστία του αλώ­βη­τη και στο παι­χνί­δι αυτό — συνο­λι­κά 8 γκολ παθη­τι­κό! Επι­πλέ­ον, ο ΠΑΟΚ μένει αήτ­τη­τος μακριά από την Τού­μπα για 19 αγώ­νες, με το ρεκόρ του να είναι οι 20 — από τα τέλη του 1975 ως τις αρχές του 1977!

Ακό­μη και στα VAR υπήρ­χε ισορ­ρο­πία. Δυο φορές χρειά­στη­κε, αμφό­τε­ρες σε γκολ της ΑΕΚ — το πρώ­το δεν μέτρη­σε, το δεύ­τε­ρο κατοχυρώθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο