Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League-12η Αγωνιστική: Δεσπόζει το ντέρμπι στο «Καραϊσκάκη»

Το απο­ψι­νό (19:30) ντέρ­μπι κορυ­φής στην ελλη­νι­κή Super League, ανά­με­σα σε Ολυ­μπια­κό και ΠΑΟΚ, σίγου­ρα δεν θα κρί­νει τον τίτλο του πρω­τα­θλη­τή, έχο­ντας μπρο­στά τους 14 παι­χνί­δια στη κανο­νι­κή περί­ο­δο και φυσι­κά τα play-offs. Παράλ­λη­λα, ο Πανα­θη­ναϊ­κός θα φιλο­ξε­νή­σει τον Αστέ­ρα Τρί­πο­λης με στό­χο την νίκη που θα τον φέρει ψηλό­τε­ρα στην βαθ­μο­λο­γία, ο Αρης είναι το λογι­κό φαβο­ρί υπο­δε­χό­με­νος την Λαμία, ενώ αμφίρ­ρο­πη ανα­μέ­τρη­ση ανα­μέ­νε­ται στην Ξάν­θη, όπου η ομώ­νυ­μη ομά­δα φιλο­ξε­νεί τον Ατρόμητο.

Ντέρμπι… αήττητων στο Φάληρο

Το σημε­ρι­νό ντέρ­μπι (στις 19.30) εκτός από τα δεδο­μέ­να, που έτσι κι αλλιώς θα δημιουρ­γή­σει, τους βαθ­μούς και την δόξα της νίκης, είναι μία συνά­ντη­ση ξεχω­ρι­στή, όπου ένα ρεκόρ απει­λεί ένα μεγά­λο σερί.

Ο ΠΑΟΚ φτά­νει στο στά­διο «Γ. Καραϊ­σκά­κης» έχο­ντας συμπλη­ρώ­σει 44 παι­χνί­δια αήτ­τη­τος και ο Ολυ­μπια­κός έχει την καλύ­τε­ρη ευκαι­ρία να δια­φυ­λά­ξει το μεγά­λο ρεκόρ που έχει δημιουρ­γή­σει από τη δεκα­ε­τία του ‘70 , περισ­σό­τε­ρα από 45 χρό­νια πριν. Με προ­πο­νη­τή τον Λάκη Πετρό­που­λο και πρό­ε­δρο τον Νίκο Γου­λαν­δρή, από τον Οκτώ­βριο του 1972 έως και τον Απρί­λιο του 1974, οι «ερυ­θρό­λευ­κοι» διή­νυ­σαν μία δια­δρο­μή 58 αγώ­νων χωρίς ήττα, πανη­γυ­ρί­ζο­ντας τρία δια­δο­χι­κά (!) πρωταθλήματα.

Μία δια­δρο­μή που μάλι­στα οριο­θε­τεί­ται ανά­με­σα σε δύο ήττες από τον… ΠΑΟΚ (1–0 την 1.10.1972 και 1–0 στις 21.4.1974).

Έτσι ο ΠΑΟΚ, έχο­ντας κάνει μία μακρά δια­δρο­μή, βρί­σκε­ται μόλις 12 παι­χνί­δια, πριν ισο­φα­ρί­σει το ιστο­ρι­κό ρεκόρ του Ολυμπιακού.

Η τελευ­ταία φορά που ο ΠΑΟΚ ηττή­θη­κε, ήταν «στα χαρ­τιά» με 0–3 από την ΑΕΚ, πριν από ένα χρό­νο περί­που, στις 11 Μαρ­τί­ου 2018, ενώ στο γήπε­δο είχε χάσει αμέ­σως την προη­γού­με­νη αγω­νι­στι­κή, στην Τρί­πο­λη με 3–2 από τον Αστέρα.

Να σημειω­θεί ότι το σχε­τι­κό ρεκόρ στη Ευρώ­πη δια­τη­ρεί η Στε­ά­ουα Βου­κου­ρε­στί­ου με 104 ματς από το 1986 έως το 1989. Η ομά­δα της Ρου­μα­νί­ας σημεί­ω­σε αυτό το ευρω­παϊ­κό ρεκόρ, υπό τις οδη­γί­ες του Έμε­ριχ Γένεϊ και αργό­τε­ρα του Άνχελ Ιορ­ντα­νέ­σκου. Νική­τρια του Κυπέλ­λου Πρω­τα­θλη­τριών το 1986, στα ημι­τε­λι­κά το 1987–88 και φινα­λίστ το 1988–89, η ομά­δα των Μπε­λο­ντέ­ντι­τσι, Μπό­λο­νι, Λάκα­τους, Πιτούρ­κα και Μπά­λιντ κατέ­κτη­σε πέντε δια­δο­χι­κούς τίτλους. Νίκη­σε επί­σης και τους 15 αγώ­νες του Κυπέλ­λου Ρου­μα­νί­ας που έπαι­ξε σε αυτή την περί­ο­δο, φθά­νο­ντας στους συνο­λι­κά 119 αγώ­νες χωρίς ήττα.

Η ιστο­ρία

Νίκες Ολυ­μπια­κού: 59
Ισο­πα­λί­ες: 22

Νίκες ΠΑΟΚ: 41

Με γηπε­δού­χο τον Ολυμπιακό
Νίκες Ολυ­μπια­κού: 44
Ισο­πα­λί­ες: 7

Νίκες ΠΑΟΚ: 10

Πέρ­σι
30.09.2018: Ολυ­μπια­κός — ΠΑΟΚ 0–1
(49’ αυτο­γκόλ Βούκοβιτς)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (15:00)

Έστω και αν χρειά­στη­κε να καλύ­ψει δια­φο­ρά δύο γκολ, ο Πανα­θη­ναϊ­κός κατά­φε­ρε να κάνει την πρώ­τη εντός έδρας νίκη του με αντί­πα­λο την ΑΕΚ και να ελπί­ζει ότι θα βελ­τιώ­σει κι άλλο τη βαθ­μο­λο­γι­κή του θέση.

Βέβαια οι «πρά­σι­νοι» χρειά­ζε­ται τώρα να φτά­σουν σε μια άλλη πρω­τιά! Δεν έχουν κερ­δί­σει ακό­μα ομά­δα της περι­φέ­ρειας και μάλι­στα έχουν χάσει και τα τρία παι­χνί­δια στην έδρα τους με αυτές! Δηλα­δή από ΟΦΗ, Ξάν­θη και ΑΕΛ, ενώ έχει δύο ισο­πα­λί­ες εκτός έδρας, με Λαμία και Παναιτωλικό.

Ακό­μα και στα παι­χνί­δια της έδρας του που δεν έχα­σε, ο Πανα­θη­ναϊ­κός άργη­σε να αντι­δρά­σει. Ανα­φέ­ρα­με την ανα­τρο­πή με την ΑΕΚ, ενώ τον Ολυ­μπια­κό τον ισο­φά­ρι­σε. Ο Πανα­θη­ναϊ­κός δεν έχει σκο­ρά­ρει στην έδρα του στο πρώ­το ημί­χρο­νο στα πέντε παι­χνί­δια που έχει δώσει.

Με την Ξάν­θη ήταν ισό­πα­λος, ενώ στα άλλα τέσ­σε­ρα πήγε στα απο­δυ­τή­ρια πίσω στο σκορ. Επί­σης δεν έχει ανοί­ξει το σκορ σε κανέ­να και έχει προη­γη­θεί στο σκορ μόνο στα τελευ­ταία λεπτά με την ΑΕΚ, όσο παί­χτη­κε παι­χνί­δι μετά το γκολ του Κολοβέτσιου.

Με αυτά και αυτά η ομά­δα του Γιώρ­γου Δώνη έχει τέσ­σε­ρις βαθ­μούς στην έδρα της, με Ολυ­μπια­κό και ΑΕΚ, και εννέα εκτός έδρας.

Ο Αστέ­ρας Τρί­πο­λης θα βρε­θεί στο «Σπύ­ρος Λού­ης» σε μια περί­ο­δο που πάλι δεν μπο­ρεί να νικήσει.

Μετά τις νίκες σε Νέα Σμύρ­νη και με Λαμία, που του έδω­σαν ανά­σα, δεν κέρ­δι­σε τους τρεις αγώ­νες του Νοέμ­βρη, όπου πάντως έχα­σε μόνο από τον Άρη.

Αυτή η ήττα στο «Κλε­άν­θης Βικε­λί­δης» πάντως είναι η μονα­δι­κή του Αστέ­ρα στα πέντε τελευ­ταία παι­χνί­δια του.

Η παρά­δο­ση του Αστέ­ρα, όταν επι­σκέ­πτε­ται τον Πανα­θη­ναϊ­κό, έχει ένα καλό και ένα κακό για αυτόν. Το κακό είναι ότι δεν έχει κάνει νίκη σε 14 επι­σκέ­ψεις, το καλό είναι ότι έχει φύγει έξι φορές αήτ­τη­τος με ισοπαλίες.

Το Μάρ­τη του 2018 έφτα­σε πολύ κοντά στη νίκη, αφού ισο­φα­ρί­στη­κε στο 87’, ενώ τον περα­σμέ­νο Φεβρουά­ριο ο Πανα­θη­ναϊ­κός νίκη­σε 1–0.

Ανε­ξάρ­τη­τα έδρας ο Πανα­θη­ναϊ­κός έχει μόλις τρεις ήττες από τον Αστέ­ρα και από αυτές μόνο μια στα τελευ­ταία 16 επί­ση­μα παιχνίδια.

Η ιστορία

Νίκες Πανα­θη­ναϊ­κού: 13
Ισο­πα­λί­ες: 12
Νίκες Αστέ­ρα Τρί­πο­λης: 3

Με γηπε­δού­χο τον Παναθηναϊκό

Νίκες Πανα­θη­ναϊ­κού: 8
Ισο­πα­λί­ες: 6
Νίκες Αστέ­ρα Τρί­πο­λης: 0

Πέρ­σι
16.02.2019: Πανα­θη­ναϊ­κός — Αστέ­ρας Τρί­πο­λης 1–0
(16’ σουτ Άλτμαν)

ΞΑΝΘΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (17:15)

Η ήττα της Ξάν­θης στη Λαμία σήμα­νε και το τέλος της παρου­σί­ας του Κίκο Ραμί­ρεθ στον πάγκο της ομά­δας της Θρά­κης, που στο παι­χνί­δι με τον Ατρό­μη­το θα έχει στον πάγκο υπη­ρε­σια­κό το βοη­θό προ­πο­νη­τή Γιώρ­γο Κόλτση.

Με συγκο­μι­δή ενός βαθ­μού στα τελευ­ταία πέντε παι­χνί­δια της, και αυτός με τον Ολυ­μπια­κό, η ομά­δα που ξεκί­νη­σε εντυ­πω­σια­κά δεί­χνει σημα­ντι­κή κάμ­ψη. Ωστό­σο οι πέντε νίκες στα πρώ­τα έξι παι­χνί­δια της την κρα­τούν στην πρώ­τη εξά­δα της βαθ­μο­λο­γί­ας ακόμα!

Εκτός από τον ένα βαθ­μό, η Ξάν­θη έχει βάλει και ένα μόλις γκολ σε αυτά τα πέντε παι­χνί­δια. Μόνο τρεις ομά­δες έχουν χει­ρό­τε­ρη επί­θε­ση από την Ξάν­θη στο πρωτάθλημα.

Στη Λαμία είχε ένα ακό­μα πρώ­το ημί­χρο­νο χωρίς γκολ. Αυτό έχει συμ­βεί στα επτά από τα 11 παι­χνί­δια, ενώ στο πρώ­το ημί­χρο­νο έχει βάλει δύο από τα 11 και έχει δεχτεί δύο από τα 13 γκολ του πρωταθλήματος.

Με προ­σω­ρι­νή λύση στον πάγκο του θα παί­ξει στην Ξάν­θη και ο Ατρό­μη­τος. Για δεύ­τε­ρο παι­χνί­δι μάλι­στα, αφού με τον Γιώρ­γο Κορα­κά­κη και τον Σωκρά­τη Οφρυ­δό­που­λο νίκη­σε τον ΟΦΗ με 2–1.

Ο Ατρό­μη­τος βρί­σκε­ται ακρι­βώς κάτω από τη μέση της βαθ­μο­λο­γί­ας, αφού έπαι­ξε στα πέντε τελευ­ταία παι­χνί­δια με Πανα­θη­ναϊ­κό, ΑΕΚ και Ολυ­μπια­κό, χάνο­ντας από όλους. Έχει τέσ­σε­ρις νίκες και πέντε ήττες στα εννέα τελευ­ταία, αφού ξεκί­νη­σε με δύο ισοπαλίες.

Από­λυ­τη ισορ­ρο­πία έχουν στην ιστο­ρία τους Ξάν­θη και Ατρό­μη­τος, με δέκα νίκες κάθε ομά­δα σε 26 αγώ­νες. Η Ξάν­θη νίκη­σε τον περα­σμέ­νο Ιανουά­ριο, αφού δεν είχε νίκη σε έξι παι­χνί­δια με τον Ατρό­μη­το να έχει τρεις νίκες και άλλα τρία να τελειώ­νουν ισόπαλα.

Ο Ατρό­μη­τος ηττή­θη­κε στην Ξάν­θη τον Ιανουά­ριο, αφού ήταν αήτ­τη­τος στις τρεις προη­γού­με­νες επι­σκέ­ψεις του. Από τα 13 παι­χνί­δια που έχουν παί­ξει στην Ξάν­θη, μόνο σε τρία σκό­ρα­ραν και οι δύο ομά­δες. Επί­σης ανε­ξάρ­τη­τα έδρας, μόνο σε τρία από τα 17 τελευ­ταία σκό­ρα­ραν και οι δύο ομάδες.

Το παι­χνί­δι του Ατρο­μή­του στην Ξάν­θη είναι επε­τεια­κό, καθώς συμπλη­ρώ­νει 600 αγώ­νες στην ιστο­ρία του στην Α’ Εθνική/Super League. Και παράλ­λη­λα είναι ο 300ος του αγώ­νας εκτός έδρας.

Η ιστο­ρία

Νίκες Ξάν­θη: 10

Ισο­πα­λί­ες: 6

Νίκες Ατρό­μη­τος: 10

Με γηπε­δού­χο την Ξάνθη

Νίκες Ξάν­θη: 7

Ισο­πα­λί­ες: 3

Νίκες Ατρό­μη­τος: 3

Πέρ­σι
20.01.2019: Ξάν­θη — Ατρό­μη­τος 2–1
(35’ σουτ Τζου­ρί­τσκο­βιτς, 59’ πέναλ­τι Κάστρο — 5’ σουτ Κουλούρης)

ΑΡΗΣ-ΛΑΜΙΑ (17:15)

Με την ισο­πα­λία που πήρε από την ΑΕΚ, ο Άρης συμπλή­ρω­σε πέντε αγώ­νες χωρίς ήττα, όπου έχει μαζέ­ψει εννέα βαθ­μούς και παρα­μέ­νει στην εξά­δα της βαθμολογίας.

Το σερί συμπί­πτει με την παρου­σία του Μίκα­ελ Ένινγκ στον πάγκο της ομά­δας. Ο Άρης έχει σκο­ρά­ρει στα τελευ­ταία εννέα παι­χνί­δια του. Μόνο στη δεύ­τε­ρη αγω­νι­στι­κή στο Βόλο δεν έβα­λε γκολ.

Τώρα ο Άρης ανα­ζη­τά τη στα­θε­ρό­τη­τα στην έδρα του, ψάχνο­ντας μια τρί­τη νίκη στη σειρά.

Πριν τα νικη­φό­ρα με Παναι­τω­λι­κό και Αστέ­ρα Τρί­πο­λης, ο Άρης είχε μια νίκη σε τέσ­σε­ρα στην έδρα του. Έχει σκο­ρά­ρει και στα επτά τελευ­ταία εντός έδρας.

Η Λαμία ήταν να μην πάρει φόρα! Δεν είχε νίκη στα πρώ­τα οκτώ παι­χνί­δια, αλλά ο Νοέμ­βριος έγι­νε ο αγα­πη­μέ­νος της μήνας ξαφ­νι­κά! Νίκη­σε και στα τρία παι­χνί­δια που έδω­σε με Βόλο, ΑΕΛ και Ξάνθη!

Είναι εντυ­πω­σια­κό ότι δεν είχε κάνει νίκη ούτε στα τρία παι­χνί­δια που έδω­σε το Νοέμ­βρη του 2017, ούτε σε άλλα τρία το Νοέμ­βρη του 2018!

Με τις τρεις νίκες ισο­φά­ρι­σε το ρεκόρ της στη Super League, ωστό­σο κατέρ­ρι­ψε ένα άλλο. Για πρώ­τη φορά δεν δέχτη­κε γκολ σε τρία δια­δο­χι­κά παι­χνί­δια πρω­τα­θλή­μα­τος. Αν μετρή­σου­με και το ματς Κυπέλ­λου στη Μυτι­λή­νη, τότε η Λαμία έχει τέσ­σε­ρις νίκες με 8–0 τέρματα!

Οι δύο ομά­δες έπαι­ξαν μόνο πέρ­σι στην κατη­γο­ρία. Ο Άρης νίκη­σε πέρ­σι στη Λαμία με 3–0, στο πρώ­το παι­χνί­δι της ομά­δας της Φθιώ­τι­δας στην κατη­γο­ρία και 1–0 τον Ιανουά­ριο στη Θεσσαλονίκη.

Η τελευ­ταία φορά που ο Άρης υπο­δέ­χτη­κε τη Λαμία ήταν στις 21 Μαϊ­ου 2017, για την 31η αγω­νι­στι­κή της Football League, σε ένα καθο­ρι­στι­κό παι­χνί­δι για την άνοδο.

Ο Άρης ήθε­λε μόνο νίκη, αλλά η Λαμία πήρε το 0–0 και πανη­γύ­ρι­σε την άνο­δο στη Super League για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία της. Ο Άρης περί­με­νε ένα χρό­νο για να ανέ­βει και αυτός.

Η ιστο­ρία

Νίκες Άρη: 2

Ισο­πα­λί­ες: 0

Νίκες Λαμί­ας: 0

Με γηπε­δού­χο τον Άρη
Νίκες Άρη: 1

Ισο­πα­λί­ες: 0

Νίκες Λαμί­ας: 0

Πέρ­σι
14.01.2019: Άρης — Λαμία 1–0
(90’ φάουλ Ματίγια)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο