Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League — 17η Αγωνιστική: Τα βλέμματα στα ντέρμπι

Δυνα­μι­κό… ποδα­ρι­κό στο 2020 κάνει η Super League, καθώς το πρό­γραμ­μα της 17ης αγω­νι­στι­κής, η οποία είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 4–5 Ιανουα­ρί­ου, περι­λαμ­βά­νει δύο ντέρ­μπι. Η από­φα­ση των διαι­τη­τών να ανα­στεί­λουν την απο­χή που είχαν προ­α­ναγ­γεί­λει από τους αγώ­νες της Super League «άνα­ψε το πρά­σι­νο φως» για την κανο­νι­κή συνέ­χι­ση του πρω­τα­θλή­μα­τος, σύμ­φω­να με τον προ­γραμ­μα­τι­σμό του συνε­ται­ρι­σμού, κι έτσι οι ποδο­σφαι­ρό­φι­λοι μπο­ρούν να… απο­λαύ­σουν τα ντέρ­μπι της 17ης ημέρας.

programmaΠρώ­το διε­ξά­γε­ται αυτό στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπου ο πρω­τα­θλη­τής και πρω­το­πό­ρος ΠΑΟΚ αντι­με­τω­πί­ζει το Σάβ­βα­το (4/1, 19:30) τον Άρη στο «Κλε­άν­θης Βικε­λί­δης», με τον «Δικέ­φα­λο» να θέλει τη νίκη για να συνε­χί­σει να απο­λαμ­βά­νει τη… μονα­ξιά της κορυ­φής, αλλά και να δια­τη­ρή­σει το αήτ­τη­το σερί του, το οποίο αυτή τη στιγ­μή έχει φτά­σει στα 51 παι­χνί­δια (43 νίκες και 8 ισοπαλίες).

Στο μετα­ξύ, την Κυρια­κή (5/1, 19:30) το ενδια­φέ­ρον μονο­πω­λεί το ντέρ­μπι «αιω­νί­ων», όπου ο ‑δεύ­τε­ρος της βαθ­μο­λο­γί­ας- Ολυ­μπια­κός υπο­δέ­χε­ται τον Πανα­θη­ναϊ­κό στο «Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης», σε μια ανα­μέ­τρη­ση που θα διε­ξα­χθεί κεκλει­σμέ­νων των θυρών, λόγω της τιμω­ρί­ας της έδρας των «ερυ­θρο­λεύ­κων» για όσα έγι­ναν στο παι­χνί­δι με τον ΠΑΟΚ. Οι Πει­ραιώ­τες θέλουν τη νίκη για το γόη­τρο, αλλά και για βαθ­μο­λο­γι­κούς λόγους, καθώς, εάν ο «Δικέ­φα­λος του βορ­ρά»… στρα­βο­πα­τή­σει κόντρα στον Άρη, θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα με δική τους νίκη επί των «πρά­σι­νων» να βρε­θούν στην κορυφή…

vathmologia

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο