Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League — 18η Αγωνιστική: Ημέρα των φιλοξενουμένων

Ημέ­ρα των φιλο­ξε­νου­μέ­νων ο Σάβ­βα­το που αμαυ­ρώ­θη­κε από τη ρατσι­στι­κή επί­θε­ση σε βάρος του ποδο­σφαι­ρι­στή του Άρη Αμπού Μπα στη Λάρι­σα.

Buzzer beater με Γιακουμάκη

Μια εξαι­ρε­τι­κή κεφα­λιά του Πέτρου Για­κου­μά­κη στο τέταρ­το λεπτό των καθυ­στε­ρή­σε­ων, χάρι­σε τη νίκη (0–1) στον Ατρό­μη­το στο παι­χνί­δι απέ­να­ντι στον Παναι­τω­λι­κό που έγι­νε στο Αγρί­νιο, στο πλαί­σιο της 18ης αγω­νι­στι­κής της Super League. Με μόλις μια νίκη και στην προ­τε­λευ­ταία θέση παρέ­μει­ναν οι γηπε­δού­χοι, εντός της ζώνης των Play Off βρέ­θη­καν οι Περι­στε­ριώ­τες, σε ένα παι­χνί­δι με δύο όψεις.

Νίκη εξάδας για την Ξάνθη στο Βόλο

Πολύ­τι­μη νίκη, στην προ­σπά­θεια που κάνει για να συμ­με­τά­σχει στα Play Off της Super League, σημεί­ω­σε η Ξάν­θη στο Παν­θεσ­σα­λι­κό Στά­διο. Η ομά­δα του Γιώρ­γου Παρά­σχου επι­κρά­τη­σε 3–1 του Βόλου, στο παι­χνί­δι με το οποίο άνοι­ξε η αυλαία της 18ης αγω­νι­στι­κής του πρω­τα­θλή­μα­τος. Οι Ακρί­τες εκμε­ταλ­λεύ­τη­καν στο έπα­κρο την απο­βο­λή του Βαγ­γέ­λη Οικο­νό­μου, που άφη­σε την ομά­δα του για περί­που μισή ώρα με δέκα παί­κτες, φτά­νο­ντας στη δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη νίκη τους και βάφο­ντας… μαύ­ρο το ντε­μπού­το του Αλμπέρ­το Γκα­γιέ­γκο στον πάγκο του νεο­φώ­τι­στου Βόλου.

Όλα μηδέν στο «AEL FC Arena»

Έπει­τα από ένα μετριό­τα­το ποιο­τι­κά παι­χνί­δι στο «AEL FC Arena», ΑΕΛ και Άρης ανα­δεί­χθη­καν ισό­πα­λοι δίχως τέρ­μα­τα (0–0), σε ανα­μέ­τρη­ση για τη 18η αγω­νι­στι­κή της Super League. Απο­τέ­λε­σμα που κρά­τη­σε τους Θεσ­σα­λο­νι­κείς στην τέταρ­τη θέση, μαζί με την Ξάν­θη, αλλά και τους “βυσ­σι­νί” σε από­στα­ση ανα­πνο­ής από τις θέσεις των Play Off.

Πιστός στο δόγ­μα «ενδε­κά­δα που κερ­δί­ζει, δεν αλλά­ζει», ο Μίχα­ελ Ένινγκ επέ­λε­ξε τους ίδιους που κέρ­δι­σαν τόσο τον ΠΑΟΚ (4–2 για το πρω­τά­θλη­μα) όσο και την Ξάν­θη (1–0 για το κύπελ­λο). Με αλλα­γές σε σχέ­ση με την ήττα στην Ξάν­θη, αλλά και πιο ξεκού­ρα­στη η ομά­δα του Μιχά­λη Γρη­γο­ρί­ου, καθώς είχε… προ­λά­βει να απο­κλει­στεί από την Καλα­μά­τα και δεν είχε μεσο­βδό­μα­δα αγω­νι­στι­κές υπο­χρε­ώ­σεις (Κύπελ­λο).

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο