Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League — 22η Αγωνιστική: Νίκη του Ολυμπιακού, επέστρεψε στις νίκες ο Βόλος, αντεξε η ΑΕΛ στην Κρήτη

Ο Ολυ­μπια­κός δεν αντι­με­τώ­πι­σε κανέ­να πρό­βλη­μα και επι­κρά­τη­σε με 3–1 της Ξάν­θης για την 22η αγω­νι­στι­κή της Super League. Σου­ντα­νί, Ελ Αρα­μπί και το αυτο­γκόλ του Φασί­δης έβα­λαν σε θέση οδη­γού τους Πει­ραιώ­τες, ενώ για την Ξάν­θη μεί­ω­σε με πέναλ­τι ο Κάστρο. Εκα­νε το ντε­μπού­το του ο Χασάν, ενώ πήρε χρό­νο συμ­με­το­χής και ο Φορ­τού­νης. Παρα­τε­τα­μέ­νο χει­ρο­κρό­τη­μα από τους φίλους του Ολυ­μπια­κού στους συγ­γε­νείς των θυμά­των της θύρας 7, που τίμη­σαν τους νεκρούς της τραγωδίας.

Το παι­χνί­δι ξεκί­νη­σε με έντο­νη συναι­σθη­μα­τι­κή φόρ­τι­ση, καθώς ο Ολυ­μπια­κός τίμη­σε τα θύμα­τα της Θύρας 7. Μάλι­στα συγ­γε­νείς των 21 θυμά­των κατευ­θύν­θη­καν προς την αντί­στοι­χη θύρα του γηπέ­δου με δάκρυα για ν’ απο­τί­σουν φόρο τιμής. Στα αγω­νι­στι­κά, στο πρώ­το ημί­χρο­νο ο Ολυ­μπια­κός ήταν από­λυ­τος κυρί­αρ­χος κι ευτύ­χη­σε να προη­γη­θεί μόλις στο 5′ με τον Σου­ντα­νί. Αυτό το γκολ έδω­σε αέρα στους γηπε­δού­χους. Εξι λεπτά αργό­τε­ρα ο Βαλ­μπου­ε­νά έχα­σε μονα­δι­κή ευκαι­ρία να διπλα­σιά­σει τα τέρ­μα­τα της ομά­δας του, καθώς η κεφα­λιά του στα­μά­τη­σε στο δοκά­ρι. Στο 43′ μετά από σέντρα του Γάλ­λου μέσου ο Ελ Αρα­μπί με πλα­σέ έκα­νε το 2–0.

Επέστρεψε στις νίκες ο Βόλος

Πέρα­σε σχε­δόν ένας μήνας (4 Ιανουα­ρί­ου) από την τελευ­ταία νίκη του Βόλου στη Super League, αλλά σήμε­ρα οι νεο­φώ­τι­στοι επα­νήλ­θαν στις επι­τυ­χί­ες ύστε­ρα από τέσ­σε­ρα παι­χνί­δια νικώ­ντας με 1–0 τη Λαμία για την 22η αγω­νι­στι­κή της Super League, σε ένα μέτριο ματς στο οποίο το μονα­δι­κό τέρ­μα σημεί­ω­σε ο Μάν­τζης στο 49′.

Το πρώ­το ημί­χρο­νο ήταν κάκι­στο και η μόνη άξια ανα­φο­ράς φάση ήταν αυτή στο 16′. Ο διαι­τη­τής Γκορ­τσί­λας έδει­ξε την κόκ­κι­νη κάρ­τα στον τερ­μα­το­φύ­λα­κα του Βόλου Γκα­ρα­βέ­λη, για­τί θεώ­ρη­σε ότι έπια­σε την μπά­λα έξω από την περιο­χή. Μετά την χρή­ση του VAR, όμως, ανα­κά­λε­σε την από­φα­σή του.

Αντεξε η ΑΕΛ στην Κρήτη

Η ΑΕΛ άντε­ξε στην πίε­ση του ΟΦΗ, έχο­ντας σε κατα­πλη­κτι­κή ημέ­ρα τον τερ­μα­το­φύ­λα­κα της, Κρί­στιν­σον, και πήρε τον πολύ­τι­μο βαθ­μό στην Κρή­τη στο ματς κόντρα στον ΟΦΗ (0–0), στο πλαί­σιο της 22ης αγω­νι­στι­κής της Super League. Οι δύο ομά­δες συνε­χί­ζουν να μάχο­νται για μια θέση στην πρώ­τη εξά­δα και τη συμ­με­το­χή στα πλέι οφ.

Στο πρώ­το ημί­χρο­νο, οι γηπε­δού­χοι ήταν καλύ­τε­ροι και πιο επι­κίν­δυ­νοι από τους φιλο­ξε­νού­με­νους, οι οποί­οι ήταν πιο προ­σε­κτι­κοί και ήθε­λαν να χτυ­πή­σουν στις αντε­πι­θέ­σεις. Η ΑΕΛ είχε νωρίς και μια απώ­λεια, με τον Μασού­ρα να τραυ­μα­τί­ζε­ται στο 24ο λεπτό και να δίνει τη θέση του Μπούστος.

Η μεγα­λύ­τε­ρη ευκαι­ρία στο πρώ­το 45λεπτο ανή­κε στο ΟΦΗ, όταν μετά από άψο­γο κοντρόλ και σουτ του Βαζ στην κίνη­ση, μέσα και δεξιά από την περιο­χή, έδιω­ξε με υπε­ρέ­ντα­ση σε κόρ­νερ ο Κρίστινσον.

 

22 agonistiki 1

athmologia

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο