Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League — 22η Αγωνιστική: Ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκού — ΠΑΟΚ

Δύσκο­λη ανα­μέ­νε­ται να είναι η σημε­ρι­νή έξο­δος για τον ΠΑΟΚ που αντι­με­τω­πί­ζει για την 22η αγω­νι­στι­κή του πρω­τα­θλή­μα­τος της Super League 1 στο ΟΑΚΑ τον Πανα­θη­ναϊ­κό (19:30, «Novasports 1»). Οι «πρά­σι­νοι» εμφα­νί­ζο­νται σαφώς βελ­τιω­μέ­νοι τις τελευ­ταί­ες αγω­νι­στι­κές, τη στιγ­μή που ο ΠΑΟΚ ανα­ζη­τά μόνο τη νίκη για να παρα­μεί­νει μόνος πρώ­τος στη βαθμολογία.

Το ντέρμπι

Δεν έχει την αίγλη των «αιώ­νιων» ντέρ­μπι Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός, ούτε την αντί­στοι­χη μεγά­λη αντι­πα­λό­τη­τα που «γεν­νά­ει» το ΠΑΟΚ-Άρης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, παρό­λα αυτά το Πανα­θη­ναϊ­κός-ΠΑΟΚ δεν παύ­ει να απο­τε­λεί δια­χρο­νι­κά ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα παι­χνί­δια του ελλη­νι­κού ποδο­σφαί­ρου. Με τους δύο μονο­μά­χους να «υπο­γρά­φουν» στο παρελ­θόν πάμπολ­λα παι­χνί­δια που έγρα­ψαν ιστο­ρία κι έμει­ναν ανε­ξί­τη­λα χαραγ­μέ­να στις μνή­μες γενιών και γενιών…

Όχι μόνο για­τί υπήρ­ξαν περί­ο­δοι που έκρι­ναν ή «σημά­δε­ψαν» σε μεγά­λο βαθ­μό τίτλους, αλλά για­τί στην πλειο­ψη­φία τους ήταν παι­χνί­δια που έκο­βαν την… ανά­σα και συνο­δεύ­ο­νταν από σπου­δαίο θέα­μα και από τις δύο ομάδες.

Ο «πλη­γω­μέ­νος» και «χτυ­πη­μέ­νος» την τελευ­ταία τριε­τία από τα οικο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα Πανα­θη­ναϊ­κός, που δεί­χνει να έχει μπει πλέ­ον σε πορεία ανα­συ­γκρό­τη­σης κι ανά­καμ­ψης σε όλα τα επί­πε­δα, υπο­δέ­χε­ται από­ψε (Κυρια­κή 2/2, 19:30) στο Ολυ­μπια­κό Στά­διο τον ντα­μπλού­χο της περ­σι­νής σεζόν ΠΑΟΚ. Σε ένα πολύ περί­ερ­γο τάι­μινγκ, ως προς την όλη δια­δι­κα­σία των τελευ­ταί­ων εβδο­μά­δων και τις κατη­γο­ρί­ες περί πολυ­ϊ­διο­κτη­σί­ας του «Δικε­φά­λου του Βορ­ρά» με την Ξάνθη.

Και σε ρόλους, αντι­στρό­φως ανά­λο­γους σε σχέ­ση με αυτά που είχαν «γρά­ψει» οι τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες τους στο ελλη­νι­κό ποδό­σφαι­ρο. Ο πολύ πιο ισχυ­ρός τόσο οικο­νο­μι­κά, όσο και σε επί­πε­δο ρόστερ κι επι­λο­γών, ΠΑΟΚ μοιά­ζει πλέ­ον το μεγά­λο φαβο­ρί, απέ­να­ντι σε έναν Πανα­θη­ναϊ­κό που ψάχνει το δρό­μο προς την «επι­στρο­φή» του στην ιστο­ρι­κή θέση του ανά­με­σα στους «μεγά­λους» και «δυνα­τούς».

Το απο­ψι­νό είναι το 68ο παι­χνί­δι ανά­με­σα στον Πανα­θη­ναϊ­κό και τον ΠΑΟΚ επί ημε­ρών Α΄ Εθνι­κής (1959–60 κι έπει­τα), με τους «πρά­σι­νους» να έχουν τη συντρι­πτι­κή υπε­ρο­χή. Στα 67 ματς που προη­γή­θη­καν το «τρι­φύλ­λι» μετρά­ει 43 νίκες (64,2%), ο ΠΑΟΚ μόλις 8 (11,9%), ενώ 16 αγώ­νες έχουν λήξει ισό­πα­λοι (23,9%). Τα δε γκολ είναι υπερ­δι­πλά­σια για τον Πανα­θη­ναϊ­κό, καθώς οι «πρά­σι­νοι» έχουν σκο­ρά­ρει 118 φορές και ο ΠΑΟΚ 51.

Τα άλλα παιχνίδια

Η τρί­τη της βαθ­μο­λο­γί­ας ΑΕΚ, που με τον Μάσι­μο Καρέ­ρα στον πάγκο της δεί­χνει πιο συγκρο­τη­μέ­νη σα σύνο­λο, αγω­νί­ζε­ται στο Περι­στέ­ρι απέ­να­ντι στον Ατρό­μη­το που ακό­μα δεν πεί­θει αγω­νι­στι­κά (17:15, «ΕΡΤ sports») .

Στο παι­χνί­δι που ανοί­γει το σημε­ρι­νό πρό­γραμ­μα, ο Άρης υπο­δέ­χε­ται τον Πανιώ­νιο (15:00, «Novasports 1»), ενώ στις 17:15, ο Αστέ­ρας Τρί­πο­λης «κοντρά­ρε­ται» με τον Παναι­τω­λι­κό («Novasports 2»).

Στα χθε­σι­νά παι­χνί­δια, ο Ολυ­μπια­κός επι­κρά­τη­σε εύκο­λα της Ξάν­θης με 3–1, ο Βόλος πήρε σημα­ντι­κή νίκη επί της Λαμί­ας με 1–0, ενώ ΟΦΗ και Λάρι­σα έμει­ναν στο 0–0.

22 agonistiki 1

athmologia

22 agonistiki 2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο