Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League — 22η Αγωνιστική: Τον «γκρέμισε» από την κορυφή

Ο Πανα­θη­ναϊ­κός υπο­χρέ­ω­σε τον ΠΑΟΚ στη δεύ­τε­ρη εφε­τι­νή ήττα του στο πρω­τά­θλη­μα, ο Ντέ­λε­τιτς λύτρω­σε τον Αστέ­ρα Τρί­πο­λης, νικη­φό­ρα πέρα­σε από το Περι­στέ­ρι η ΑΕΚ και ο Άρης επέ­στρε­ψε στις νίκες.

Τον «γκρέμισε» από την κορυφή

Με την «αύρα» που «γέν­νη­σαν» οι πέντε συνε­χό­με­νες νίκες του και με περίσ­σιο πάθος για να στα­μα­τή­σει το αρνη­τι­κό σερί του κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Πανα­θη­ναϊ­κός έκα­νε… ότι ήθε­λε στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο του ντέρ­μπι με τον δικέ­φα­λο του Βορ­ρά κι έφτα­σε σε μία εμφα­τι­κή νίκη με 2–0, στο μεγά­λο παι­χνί­δι της Κυρια­κής (2/2) που ολο­κλή­ρω­σε την 22η αγω­νι­στι­κή της Super League.

Ο Πανα­θη­ναϊ­κός μπή­κε πιο δυνα­τά στο παι­χνί­δι, προ­σπα­θώ­ντας να εγκλω­βί­σει τον ΠΑΟΚ, με πίε­ση ψηλά στην πρώ­τη πάσα προς τους Εσί­τι και Μαου­ρί­τσιο. Το κατά­φε­ρε σε ικα­νο­ποι­η­τι­κό βαθ­μό, ωστό­σο, όπο­τε ο Βρα­ζι­λιά­νος «έσπα­γε» το πρέ­σινγκ δημιουρ­γού­σε προ­ϋ­πο­θέ­σεις στους Γιαν­νού­λη και Βιεϊ­ρί­νια αρι­στε­ρά να προ­κα­λέ­σουν ρήγ­μα­τα στην άμυ­να του Παναθηναϊκού.

Η πρώ­τη μεγά­λη στιγ­μή στον αγώ­να ήρθε στο 10’, όταν ο Μίσιτς έκλε­ψε τη μπά­λα από απρό­σε­κτη κεφα­λιά του Ινσούα κι έβγα­λε κάθε­τη στο σωστό χρό­νο προς τον Σβι­ντέρ­σκι που πρό­λα­βε την έξο­δο του Διού­δη, αλλά το πλα­σέ του έφυ­γε ελά­χι­στα άουτ από το δεξί δοκά­ρι του γκολ­κί­περ των «πρά­σι­νων».

Δύο λεπτά αργό­τε­ρα ο Πανα­θη­ναϊ­κός «απά­ντη­σε» στις ευκαι­ρί­ες, όταν από σέντρα του Ινσούα ο Μακέ­ντα πετά­χτη­κε στη μικρή περιο­χή, έκα­νε την προ­βο­λή αλλά ο Ζίβ­κο­βιτς είχε σωστή τοπο­θέ­τη­ση και μπλό­κα­ρε. Στο 16’ και πάλι ο Ιτα­λός ήταν πρω­τα­γω­νι­στής, καθώς πήρε την κάθε­τη του Ζαχίντ προ­χώ­ρη­σε από πλά­για δεξιά, αλλά αντί να τη γυρί­σει προς τον Χατζη­γιο­βά­νη, απο­φά­σι­σε να τελειώ­σει τη φάση πλα­σά­ρο­ντας πολύ άστοχα.

Στο 29’ ο Γιαν­νού­λης «διά­βα­σε» σωστά το κενό στην δεξιά πτέ­ρυ­γα των «πρά­σι­νων», έσπα­σε τη μπά­λα προς τον Μαου­ρί­τσιο, όμως το πλα­σέ του εξου­δε­τε­ρώ­θη­κε από τον Διού­δη. Στο 38’ οι άνθρω­ποι του Πανα­θη­ναϊ­κού δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν πολύ έντο­να για πάτη­μα του Γιαν­νού­λη πάνω στον Νάγκι, με τον Αγκά­γιεφ να ζητά­ει τη βοή­θεια του VAR, αλλά να μην δεί­χνει κάρ­τα στον μπακ του ΠΑΟΚ.

Με Αραούχο πέρασε από το Περιστέρι η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ αν και έχα­σε πολ­λές ευκαι­ρί­ες στο Περι­στέ­ρι, τελι­κά επι­κρά­τη­σε με 1–0 του Ατρό­μη­του για την 22η αγω­νι­στι­κή της Super League. Στην επα­νεμ­φά­νι­ση του Αρα­ού­χο οι «κιτρι­νό­μαυ­ροι» είχαν τον έλεγ­χο και άνοι­ξαν το σκορ στο 64′ με τον Κρί­στι­τσιτς, ενώ είχαν δοκά­ρι στο 20′ με τον Σιμάν­σκι. Με 10 ολο­κλή­ρω­σε το παι­χνί­δι ο Ατρό­μη­τος, καθώς τραυ­μα­τί­στη­κε ο Για­κου­μά­κης και είχαν ολο­κλη­ρω­θεί οι αλλαγές.

Η ΑΕΚ μπή­κε πολύ δυνα­τά στο παι­χνί­δι και από νωρίς κυνή­γη­σε ένα γρή­γο­ρο γκολ. Μόλις στο 6′ ο Λόπες εκτέ­λε­σε το φάουλ, αλλά η κεφα­λιά του Αρα­ού­χο πέρα­σε άουτ. Στο 20′ οι φιλο­ξε­νού­με­νοι άγγι­ξαν το γκολ, αλλά η κεφα­λιά του Σιμάν­σκι, αφού βρή­κε στον Στρουγ­γή βρή­κε το δοκά­ρι και κατέ­λη­ξε κόρνερ.

Επιστροφή στις νίκες με Γκάμα, «Φέτφα» για τον Άρη

Πραγ­μα­το­ποιώ­ντας εξαι­ρε­τι­κή εμφά­νι­ση κατά δια­στή­μα­τα και με πρω­τα­γω­νι­στές τους Μπρού­νο Γκά­μα, Γιάν­νη Φετ­φα­τζί­δη και Λίν­τσεϊ Ρόουζ, ο Άρης επι­κρά­τη­σε 2–0 του Πανιω­νί­ου, στο πλαί­σιο της 22ης αγω­νι­στι­κής της Super League. Οι “κίτρι­νοι” επέ­στρε­ψαν στις επι­τυ­χί­ες μετά την ήττα στο Αγρί­νιο, εδραιώ­θη­καν στην πέμ­πτη θέση του βαθ­μο­λο­γι­κού πίνα­κα και πήραν ψυχο­λο­γία ενό­ψει της πρώ­της ανα­μέ­τρη­σης με τον Ατρό­μη­το για τα προη­μι­τε­λι­κά του Κυπέλ­λου Ελλά­δας. Αντί­θε­τα, οι “κυα­νέ­ρυ­θροι” παρέ­μει­ναν στην τελευ­ταία θέση ενώ έχα­σαν και τον Ουμάρ Καμα­ρά με δεύ­τε­ρη κίτρι­νη κάρτα.

Ο Μίχα­ελ Ένινγκ επα­νέ­φε­ρε μετά από περί­που 1,5 μήνα τον Ντά­νιελ Σού­ντ­γκρεν στο δεξί άκρο της άμυ­νας, τοπο­θε­τώ­ντας τον Ρόουζ στο αρι­στε­ρό ενώ δε δίστα­σε να ρίξει εξαρ­χής στη μάχη τον Γκά­μα που ταλαι­πω­ρή­θη­κε από τραυ­μα­τι­σμό τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες. Από την άλλη, ο Νικό­δη­μος Παπα­βα­σι­λεί­ου υπο­χρε­ώ­θη­κε σε αλλα­γή πλά­νων λίγο πριν τη σέντρα της ανα­μέ­τρη­σης, καθώς ο Μάτιτς Κότ­νικ ανέ­βα­σε υψη­λό πυρε­τό, με τον Ζερε­μί Μαλέρμπ να ξεκι­νά­ει κάτω από τα δοκά­ρια του Πανιωνίου.

Με τον Φετ­φα­τζί­δη να έχει κέφια, οι γηπε­δού­χοι μπή­καν φου­ριό­ζοι στο ματς. Ο διε­θνής Έλλη­νας εξτρέμ έκα­νε εκπλη­κτι­κό σόλο στο 13′, ωστό­σο το σουτ που επι­χεί­ρη­σε δε βρή­κε στό­χο, ενώ στο επό­με­νο λεπτό ο Μαλέρμπ ήταν στη θέση του για να μπλο­κά­ρει το σουτ του πρώ­ην άσου του Ολυ­μπια­κού. Το ίδιο συνέ­βη και στο 19′ στο σουτ του Γκά­μα, ωστό­σο στο 31′ ο κεραυ­νός με το δεξί του Πορ­το­γά­λου εξτρέμ κατέ­λη­ξε στα δίχτυα της εστί­ας του Μαλέρμπ για το 1–0! Τρο­με­ρό γκολ, όγδοο τέρ­μα του Μπρού­νο Γκά­μα στη φετι­νή Super League! Οι Νεο­σμυρ­νιώ­τες προ­σπά­θη­σαν να αντι­δρά­σουν και στο 34′ ο Δημή­τρης Εμμα­νου­η­λί­δης βγή­κε απέ­να­ντι από τον Χου­λιάν Κου­έ­στα, όμως ο Ισπα­νός τερ­μα­το­φύ­λα­κας μπλό­κα­ρε με διπλή προ­σπά­θεια. Ωστό­σο, τρία λεπτά πριν το φινά­λε του πρώ­του ημι­χρό­νου, από έξυ­πνη κάθε­τη πάσα του Ρόουζ ο Φετ­φα­τζί­δης βρέ­θη­κε τετ-α-τετ με τον Μαλέρμπ, τον προ­σπέ­ρα­σε και πλά­σα­ρε εύστο­χα για το 2–0, «καθα­ρί­ζο­ντας» ουσια­στι­κά το ματς!

Ο Ντέλετιτς λύτρωσε τον Αστέρα στο 94′!

Ο Μίλος Ντέ­λε­τιτς στην πρώ­τη του εμφά­νι­ση με τη φανέ­λα του Αστέ­ρα Τρί­πο­λης, ο οποί­ος τον απέ­κτη­σε δανει­κό από την ΑΕΚ, λύτρω­σε την ομά­δα της Αρκα­δί­ας, καθώς με γκολ στο 4ο λεπτό των καθυ­στε­ρή­σε­ων χάρι­σε τη νίκη στους γηπε­δού­χους με 2–1, για την 22η αγω­νι­στι­κή της Super League. Οι γηπε­δού­χοι προη­γή­θη­καν με πέναλ­τι του Μπα­ρά­λες (49′), για να ισο­φα­ρί­σει η ομά­δα του Αγρι­νί­ου με αυτο­γκόλ του Σουά­ρεθ στο 60ο λεπτό, και στο τέλος ο Ντέ­λε­τιτς έδω­σε τη λύση για την ομά­δα της Τρίπολης.

Το πρώ­το ημί­χρο­νο κύλη­σε με ρυθ­μό, με τον Αστέ­ρα να έχει την πρω­το­βου­λία των κινή­σε­ων και τον Παναι­τω­λι­κό να αμύ­νε­ται και να προ­σπα­θεί να απει­λή­σει με ξαφ­νι­κές αντε­πι­θέ­σεις. Στην επα­νά­λη­ψη οι γηπε­δού­χοι μπή­καν πιο δυνα­τά και στο 49′ κέρ­δι­σαν πέναλ­τι, όταν σουτ του Μου­νά­φο στην κίνη­ση, η μπά­λα βρή­κε στο χέρι του Ταχάρ με τον διαι­τη­τή να θεω­ρεί πως υπάρ­χει παρά­βα­ση και να δεί­χνει την άσπρη βού­λα. Ο Μπα­ρά­λες νίκη­σε από τα έντε­κα βήμα­τα τον Φερ­νά­ντες και άνοι­ξε το σκορ.

22 agonistiki 3

vathmologia 22 agonistiki

22 agonistiki 2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο