Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League-Play off: Πήραν το «εισιτήριο» για την Ευρώπη Παναθηναϊκός και Άρης

Πραγ­μα­το­ποιώ­ντας μια απί­θα­νη ανα­τρο­πή από το 78ο λεπτό μέχρι το τέλος της ανα­μέ­τρη­σης, ο Άρης επι­κρά­τη­σε 3–2 της ΑΕΚ στο «Κλε­άν­θης Βικε­λί­δης», για την 9η αγω­νι­στι­κή των Play Off του πρω­τα­θλή­μα­τος της Super League. 

Με τη νίκη αυτή, η ομά­δα του Χερ­μάν Μπούρ­γος εξα­σφά­λι­σε το τελευ­ταίο εισι­τή­ριο για τα προ­κρι­μα­τι­κά του Conference League, καθι­στώ­ντας ουσια­στι­κά αδιά­φο­ρη την τελευ­ταία αγω­νι­στι­κή την ερχό­με­νη Τρί­τη (17/5). Λουίς Πάλ­μα (78′), Ντά­νιελ Μαν­τσί­νι (85′) και Ματέο Γκαρ­σία (90′+3′) υπέ­γρα­ψαν την ανα­τρο­πή για τον Άρη που είχε βρε­θεί πίσω στο σκορ από τα δύο γκολ του Λιβάι Γκαρ­σία (53′, 59′).

Στην Ευρώπη μετά από πέντε χρόνια ο ΠΑΟ

Έπει­τα από μια πεντα­ε­τία εγχώ­ριας «απο­μό­νω­σης» (τρία χρό­νια τιμω­ρία, δύο χρό­νια αγω­νι­στι­κή «αδυ­να­μία»), ο Πανα­θη­ναϊ­κός «σφρα­γί­ζει» ξανά τα ευρω­παϊ­κά… δια­βα­τή­ριά του. 

Οι «πρά­σι­νοι» νίκη­σαν και τον ΠΑΣ Γιάν­νι­να με 4–0 στη Λεω­φό­ρο, στο πλαί­σιο της 9ης αγω­νι­στι­κής των play off, συνέ­χι­σαν το αήτ­τη­το σερί τους (5 νίκες, 4 ισο­πα­λί­ες στη σει­ρά των αγώ­νων κατά­τα­ξης) και «σφρά­γι­σαν» και μαθη­μα­τι­κά μία απ’ τις θέσεις που οδη­γούν στον β’ προ­κρι­μα­τι­κό γύρο του Europa Conference League της επό­με­νης περιό­δου (2022/23). Οι Βιγια­φά­νιες, Μαου­ρί­σιο, Καρ­λί­τος και Χουάν­καρ τα γκολ της «πρά­σι­νης» επι­κρά­τη­σης, με τον Πανα­θη­ναϊ­κό να κυνη­γά­ει πλέ­ον και τη 2η θέση στο ματς της τελευ­ταί­ας αγω­νι­στι­κής με τον ΠΑΟΚ στην Τού­μπα (17/5).

Ισόπαλοι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και φιέστα τίτλου στον Πειραιά

Φιέ­στα τίτλου… με ισο­πα­λία έκα­νε στο Καραϊ­σκά­κη ο Ολυ­μπια­κός, ο οποί­ος ανα­δεί­χθη­κε ισό­πα­λος, 1–1 με τον ΠΑΟΚ, στο πλαί­σιο της 9ης αγω­νι­στι­κής των play off της Super League.

Η γιορ­τή του Ολυ­μπια­κού για το 47ο πρω­τά­θλη­μα διε­ξή­χθη αμέ­σως μετά τον αγώ­να, με τους «ερυ­θρό­λευ­κους» να γνω­ρί­ζουν την απο­θέ­ω­ση από τον κόσμο τους παρά το γεγο­νός ότι νωρί­τε­ρα δεν είχαν κατα­φέ­ρει να τους «απο­ζη­μιώ­σουν» με νίκη γοή­τρου επί του «Δικε­φά­λου του Βορ­ρά», που έμει­νε αήτ­τη­τος στο Φάλη­ρο, όπως είχε συμ­βεί και στο δεύ­τε­ρο ημι­τε­λι­κό του Κυπέλ­λου, με το ίδιο ακρι­βώς σκορ (τότε στην παράταση).

Σε μία λαμπρή τελε­τή, μέρος της οποί­ας αφιε­ρώ­θη­κε στον αξέ­χα­στο Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, ο οποί­ος «έφυ­γε» απ’ τη ζωή τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο, οι φίλοι του Ολυ­μπια­κού πανη­γύ­ρι­σαν το τρί­το σερί πρωτάθλημα.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο