Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Tο χέρι του Θεού»

Το πιο πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νο ίσως «ψεύ­τι­κο» γκολ στην ιστο­ρία του ποδο­σφαί­ρου. Στον κρί­σι­μο αγώ­να Αργε­ντι­νής-Αγγλί­ας, στα πλαί­σια του Παγκό­σμιου Κυπέλ­λου ποδο­σφαί­ρου που διε­ξά­γε­ται στο Μεξι­κό, ο Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να επι­τυγ­χά­νει γκολ χρη­σι­μο­ποιώ­ντας έξυ­πνα το χέρι του. “Ο Θεός έβα­λε το χέρι του” δηλώ­νει ο Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να αμέ­σως μετά τον αγώ­να  στο στά­διο Αζτέ­κα του Μεξι­κού σχο­λιά­ζο­ντας το πρώ­το του γκολ στο 51ο λεπτό. Οι Αργε­ντί­νοι κερ­δί­ζουν με 2–1 στο πλαί­σιο της προη­μι­τε­λι­κής φάσης του 13ου Παγκο­σμί­ου Κυπέλλου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο