Περιήγηση: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

Ανακοινώσεις
Το ΚΚΕ για τις επιδοτήσεις στην Ενέργεια: Χρειάζεται πολύ θράσος να βαφτίζονται «μέτρα στήριξης» τα ψίχουλα

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τις κυβερ­νη­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις σχε­τι­κά με τις επι­δο­τή­σεις στην…