Περιήγηση: άγαλμα Τρούμαν

Επικαιρότητα
Αύριο η δίκη των αγωνιστών φοιτητών για την κινητοποίηση στο άγαλμα Τρούμαν — Κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων

Αύριο Πέμ­πτη 9 Ιού­νη πραγ­μα­το­ποιεί­ται η δίκη των δύο αγω­νι­στών φοι­τη­τών που διώ­κο­νται με απα­ρά­δε­κτες και αστή­ρι­κτες κατη­γο­ρί­ες για τη συμμετοχή…

Πολιτική
Προκαταρκτική εξέταση σε βάρος διαδηλωτή, μετά από χαφιέδικου τύπου μεθοδεύσεις

Στις 5 Οκτώ­βρη 2019 χιλιά­δες λαού και νεο­λαί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μια μεγα­λειώ­δη και πολυ­πλη­θή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση ενά­ντια στην ανα­νέ­ω­ση της Συμφωνίας…

Πολιτική
Θα μας πουν τα ονόματα των αστυνομικών που πέταξαν χημικά στην πορεία σε σημείο που περνούσαν μανάδες με μωρά;

Αμέ­σως μετά τη μεγά­λη μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση του Σαβ­βά­του ενά­ντια στην εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, ξεκί­νη­σε προ­σπά­θεια συκο­φά­ντη­σης της…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Σήμερα στην πορεία δεν έγιναν επεισόδια, δεν έπεσαν χημικά…

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Πολ­λές φωτο­γρα­φί­ες, πολ­λές ανα­φο­ρές σε χημι­κά, επει­σό­δια, επί­δει­ξη λεκτι­κού τσα­μπου­κά, παι­διά του καρά­τε (!!!!!!) και η χαρά του…

Ανακοινώσεις
Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την επίθεση των ΜΑΤ στη μαζική και μαχητική διαδήλωση

«Καταγ­γέλ­λου­με τη βίαιη επί­θε­ση της κυβέρ­νη­σης ενά­ντια στην Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κινη­το­ποί­η­ση στην Αθή­να», τονί­ζει το ΠΑΜΕ σε ανα­κοί­νω­ση και σημειώ­νει: «Το…