Περιήγηση: Άγγελέ μου

Θέατρο
Θέατρο: «Άγγελέ μου» του Χένρι Νέιλορ, παρουσιάζεται στην Αθήνα (για 2 παραστάσεις στην Αθήνα, θέατρο Σφενδόνη)

Παρου­σιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Μετά από την παρου­σί­α­ση, για πρώ­τη φορά στην Αθή­να, με τα Χανιά και την Κρή­τη να προηγούνται,…