Περιήγηση: Άγγελος Μεσάρης

Κοινωνία
Παρά τη λάσπη και την τρομοκρατία οι εργαζόμενοι του Ευαγγελισμού εμπιστεύτηκαν ακόμη μία φορά τις ταξικές δυνάμεις

Παρά τη λάσπη και την τρο­μο­κρα­τία «ΕΣΑΚ Ευαγ­γε­λι­σμού» ανα­δεί­χτη­κε πρώ­τη δύνα­μη, καθώς έλα­βε σε αυτές τις εκλο­γές 711 ψήφους, από 627…