Περιήγηση: Άγγελος Σικελιανός

Πρόσωπα
Η ταφή του Παλαμά

Επι­μέ­λεια: Ηρα­κλής Κακα­βά­νης — Redflecteur Στις 27 Φλε­βά­ρη 1943 πέθα­νε ο Κωστής Παλα­μάς. Η κηδεία του μετα­τρά­πη­κε σε πρά­ξη αντίστασης.…