Περιήγηση: Άγγλοι

Ιστορία
Οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Ακρόπολη, «ξέρουν πως δεν θα τους χτυπήσουμε αυτού από σεβασμό προς τα μνημεία του Πολιτισμού μας….»

Οι Βρε­τα­νοί κατα­λαμ­βά­νουν την Ακρό­πο­λη (παρά τη συμ­φω­νία με τον ΕΛΑΣ να μεί­νει έξω από τη σύγκρου­ση) και εγκα­θι­στούν σε…