Περιήγηση: Άγιος Ιωάννης

Απόψεις
Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος ή βαπτιστής ή Γιοχανάν ή «παρά Θεώ εύρον χάριν»

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Για τους Γιάν­νη­δες κυκλο­φο­ρούν διά­φο­ρα και αντι­κρουό­με­να: «Σαρά­ντα πέντε Γιάν­νη­δες, ενός κοκό­ρου γνώ­ση», αλλά και «Σπί­τι χωρίς…