Περιήγηση: Άγιος Παντελεήμονας

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Υπερήφανοι για τα κρεματόρια — Τραμπούκιζαν, έβριζαν, απειλούσαν, προπηλάκιζαν

Ανα­τρι­χια­στι­κά όσα περιέ­γρα­ψε σήμε­ρα στην δίκη της Χρυ­σής Αυγής ο κινη­μα­το­γρα­φι­στής Κώστας Γεωρ­γού­σης. Τρα­μπού­κι­ζαν, έβρι­ζαν, απει­λού­σαν, προ­πη­λά­κι­ζαν. Κι όλα αυτά…