Περιήγηση: Άγιο Όρος

Επικαιρότητα
Σεισμοί στο Άγιο Όρος: «Λόγω του ιστορικού της περιοχής δεν μας επιτρέπεται να είμαστε απόλυτα καθησυχαστικοί»

Σε επι­φυ­λα­κή θα παρα­μεί­νουν και τα επό­με­να 24ωρα οι σει­σμο­λό­γοι προ­κει­μέ­νου να παρα­κο­λου­θούν την εξέ­λι­ξη των σει­σμι­κών δονή­σε­ων που σημειώνονται…