Περιήγηση: Άγκελα Μέρκελ

Επικαιρότητα
Ο Ερντογάν χαιρετίζει τις προσπάθειες της Μέρκελ για win-win solution βασισμένη σε “δίκαιο διαμοιρασμό”

Ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας μίλη­σε χτες Πέμ­πτη με την καγκε­λά­ριο της Γερ­μα­νί­ας μέσω βίντεο link, επι­κρί­νο­ντας ως «απα­ρά­δε­κτη» την «υπο­στή­ρι­ξη…

Διεθνή
Επαφές Πούτιν με Μέρκελ, Σαρκοζί και Μισέλ για τη Λευκορωσία

Κλι­μα­κώ­νο­νται οι εκα­τέ­ρω­θεν παρεμ­βά­σεις στη Λευ­κο­ρω­σία, η οποία μετα­τρέ­πε­ται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο σε πεδίο ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων με αφορ­μή τις διαδηλώσεις…