Περιήγηση: Άγριες Μέλισσες

Μουσική
«Οι Μέλισσες αγριεύουν τις νύχτες στο Γυάλινο»: Α. Μουτσάτσου, Alex Sid, Δ. Γκοτσόπουλος και καλεσμένοι-έκπληξη

«Οι Μέλισ­σες αγριεύ­ουν τις νύχτες στο Γυά­λι­νο». Έτσι τιτλο­φο­ρεί­ται η μου­σι­κή παρά­στα­ση που ξεκί­νη­σε στο Γυά­λι­νο Μου­σι­κό Θέα­τρο στις 13…

Απόψεις
Ένας κομμουνιστής στο Διαφάνι

Φιλο­ξε­νού­με­νη η Ανα­στα­σία Βούλγαρη// Συγ­χαί­ρω τους ηθο­ποιούς της τηλε­ο­πτι­κής σει­ράς «Άγριες μέλισ­σες» για τις κατα­πλη­κτι­κές ερμη­νεί­ες τους και τον υψη­λό επαγγελματισμό…