Περιήγηση: Άκαμπα

Επικαιρότητα
Ιορδανία: Δέκα νεκροί και τουλάχιστον 200 τραυματίες από διαρροή τοξικού αερίου στο λιμάνι της Άκαμπα

Δέκα άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους σήμε­ρα στην Ιορ­δα­νία και του­λά­χι­στον 200 τραυ­μα­τί­στη­καν αφού μια δεξα­με­νή ανα­τρά­πη­κε στο λιμά­νι της…