Περιήγηση: Άκης Σκέρτσος

Πολιτική
Εντείνει τον εκβιασμό στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς η κυβέρνηση

Κανο­νι­κά θα τεθούν σε ανα­στο­λή οι ανεμ­βο­λί­α­στοι υγειο­νο­μι­κοί από την 1η Σεπτεμ­βρί­ου ανέ­φε­ρε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Γιάν­νης Οικο­νό­μου, προ­σθέ­το­ντας πως…