Περιήγηση: Άκης Τσελέντης

Κοινωνία
Σεισμός Λέσβος: Επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι — Μικροζημιές στο νησί

Επι­φυ­λα­κτι­κοί εμφα­νί­ζο­νται οι σει­σμο­λό­γοι ανα­φο­ρι­κά με τις σημε­ρι­νές δονή­σεις μέχρι 4,9 Ρίχτερ που σημειώ­θη­καν στη Λεσβο. «Χρειά­ζε­ται λίγο προ­σο­χή γιατί…

Επικαιρότητα
Σεισμός τώρα: Τρομαγμένοι ξύπνησαν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς από τη σεισμική δόνηση το πρωί

Σει­σμός τώρα: Τρο­μαγ­μέ­νοι ξύπνη­σαν οι κάτοι­κοι της Κεφα­λο­νιάς από το σει­σμό μεγέ­θους 4,8 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ που σημειώ­θη­κε στις 4:52 τα…