Περιήγηση: Άλκης Καμπανός

Κοινωνία
Δολοφονία Άλκη: Συνεχίζεται η εξέταση της ιατροδικαστή – Επιδείχθηκε το «κάραμπιτ»

Για δεύ­τε­ρη συνε­χή μέρα κατα­θέ­τει στο Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο Θεσ­σα­λο­νί­κης η ιατρο­δι­κα­στής Λήδα — Καλ­λιό­πη Κοβά­τση με την εξέ­τα­ση της…

Κοινωνία
Δίκη για τη δολοφονία Άλκη Καμπανού: Η ιατροδικαστής προέτρεψε τους γονείς να αποχωρήσουν από τη δικαστική αίθουσα

Να βγουν από τη δικα­στι­κή αίθου­σα λόγω της «σκλη­ρό­τη­τας» των όσων θα κατα­θέ­σει, προ­έ­τρε­ψε τους γονείς του Άλκη Καμπα­νού, η…

Κοινωνία
Δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού: «Ο Άλκης προσπάθησε να αμυνθεί» κατέθεσε μάρτυρας αστυνομικός

Με ερω­τή­σεις των συνη­γό­ρων υπε­ρά­σπι­σης προς τον μάρ­τυ­ρα αστυ­νο­μι­κό του Τμή­μα­τος Εγκλη­μά­των κατά Ζωής Θεσ­σα­λο­νί­κης θα συνε­χι­στεί στις 2 Μαρτίου…

Κοινωνία
«Ήρθαν με επιθετικές διαθέσεις. Κρατούσαν μαχαίρια, δρεπάνια, ξύλα, ρόπαλα Οι περισσότεροι κρατούσαν κάτι» κατέθεσε φίλος του Άλκη

Με την κατά­θε­ση ενός φίλου του Άλκη Καμπα­νού συνε­χί­ζε­ται για 5η μέρα, στην αίθου­σα του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, η…