Περιήγηση: Άννα Καλουτά

Θέατρο
Μαρία Καλουτά

Στις 29 Οκτω­βρί­ου 2006 «έφυ­γε» από τη ζωή η Μαρία Καλου­τά, αδελ­φή της Αννας Καλου­τά. Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1916.…