Περιήγηση: Άννα Ντουντουνάκη

Αθλητικά
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κολύμβηση η Άννα Ντουντουνάκη — Συγχαρητήρια από το ΚΚΕ

Το χρυ­σό μετάλ­λιο, σημειώ­νο­ντας και πανελ­λή­νιο ρεκόρ, κατέ­κτη­σε στον τελι­κό των 100 μέτρων πετα­λού­δα στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα κολύμ­βη­σης που διεξάγεται…