Περιήγηση: Άννα Παραγυιού

Πολιτική
ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ ΓΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ …κάνουν και υποδείξεις!

Σχόλιο της ΛΣ Καισαριανής για την ανακοίνωση – “απάντηση” της Συνεργασίας Πολιτών (|> ΣΣ η δημοτική -κυβερνητική, παράταξη, του ΣυΡιζα)

Καμία έκπληξη δεν μας κάνει το «ήθος», η αλαζονεία και η κυνικότητα της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, όπως διαφαίνεται και από τη νέα τους ανακοίνωση – “απάντηση”.