Περιήγηση: Άνοιγμα λιανεμπορίου

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης: Κατέθεσε ψήφισμα ενάντια στην εξαίρεση της πόλης από το άνοιγμα του λιανεμπορίου

Πρό­τα­ση ψηφί­σμα­τος για την εξαί­ρε­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης (μαζί με την Κοζά­νη και την Αχα­ΐα) από το άνοιγ­μα του λια­νε­μπο­ρί­ου, κατέθεσε…

Προτεινόμενο
Υποχρεωτικά τα self test για τουρισμό, σχολεία και τους κλάδους που θα ανοίξου — Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο»

Για επι­δεί­νω­ση της επι­δη­μιο­λο­γι­κής κατά­στα­σης σε αρκε­τές περιο­χές, έκα­νε λόγο ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Νίκος Χαρ­δα­λιάς, κατά τη διάρ­κεια της…

Κοινωνία
Να μπει στο «κόκκινο» η Αττική, να μην ανοίξουν τα σχολεία εισηγούνται οι λοιμωξιολόγοι

Το αυξη­μέ­νο επι­δη­μιο­λο­γι­κό φορ­τίο στην Αττι­κή απο­τέ­λε­σμα της αδια­φο­ρί­ας της κυβέρ­νη­σης  η οποία τόσους μήνες τώρα η κυβέρ­νη­ση δεν έλα­βε κανένα…

Κοινωνία
Επαναλειτουργούν οι επιχειρήσεις από τις 18 Ιανουαρίου

Την επα­να­λει­τουρ­γία των επι­χει­ρή­σε­ων (λια­νε­μπό­ριο, κομ­μω­τή­ρια, επι­χει­ρή­σεις περι­ποί­η­σης νυχιών και ινστι­τού­τα αισθη­τι­κής) από τις 18 Ιανουα­ρί­ου ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολιτικής…